วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง)

 


วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 


โดยในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน , การขับเคลื่อนลำปางเมืองไผ่และไม้ , ติดตามแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะ 2 , ติดตามแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองลำปาง , การปรับปรุงและขยายทางวิ่งของสนามบินลำปาง , การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติแม่เมาะ Half Marathon ครั้งที่ 31 และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ทั้งนี้หน่วยงานส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้มีการเสนอประเด็นในเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ในที่ประชุมทราบอีกด้วย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์