วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปิดปมปัญหาวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ไม่ต่อสัญญา 42 คน ปิดสาขาการเรียน ด้าน ผอ.ชี้แจงเหตุเป็นหนี้กว่า 21 ล้าน

 


          กรณีที่ได้มีนักศึกษาโพสต์เรื่องราวผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงปัญหาของวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง อ.เกาะคา  ว่านักศึกษาได้รับผลกระทบเนื่องจากทางวิทยาลัยได้มีการปิดสาขาการเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว อีกทั้งยังมีการไม่ต่อสัญญาจ้างครูและเจ้าหน้าที่อีกจำนวนมาก 

  • จากลดเงินค่าจ้าง สู่การไม่ต่อสัญญา

ผู้สื่อข่าวได้มีการพูดคุยกับ กลุ่มครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ร่วมกันเปิดเผยว่า  ตั้งแต่ผอ.ย้ายมาวันที่ 1 ต.ค.66  ได้มีการประชุมเพียงครั้งเดียว เพื่อแจ้งว่าปรับลดค่าจ้าง จากที่เคยได้เดือนหมื่นกว่าบาท เป็นครูอัตราจ้างได้ 8,340 บาท  ส่วนเจ้าหน้าที่เหลือ 7,670 บาท  ทางครูและเจ้าหน้าที่ก็ยินยอม  ซึ่งไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการไม่ต่อสัญญาจ้างใดๆทั้งสิ้น หลายคนได้รับผลกระทบ เพราะหากทำงานครบ 3 ปี จะมีสิทธิ์สอบข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาได้  บางคนเหลืออีก 2-3  เดือนจะครบเวลา 3 ปี พอไม่ต่อสัญญาก็ต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ไป 

ตอนผู้บริหารจะทำอะไรไม่มีการประชุมให้ทราบก่อน มาชี้แจงวันที่ 27 ก.พ.67  ช่วงเช้าว่าจะไม่ต่อสัญญา พอตอนเย็นก็ยื่นซองขาวว่าจะไม่ต่อสัญญาให้แล้ว รวม 42 คน เป็นครูอัตราจ้าง 23 คน เจ้าหน้าที่ 19 คน ก่อนหน้านั้นก็ให้เจ้าหน้าที่และครูส่งแฟ้มประเมิน เพื่อให้ทางผู้บริหารต่อสัญญา ถ้าคิดมาก่อนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญา จะให้ส่งแฟ้มประเมินไปเพื่ออะไร แต่ละคนทำงานมานานเป็น 20 ปี กลับไม่มีงานทำ


ในตอนนี้ทราบว่าข้าราชการครูที่เหลืออยู่ก็ต้องทำหน้าที่สอนแทนครูอัตราจ้างที่ไม่ได้ต่อสัญญา ครูบางคนก็ต้องไปทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างไป  เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่จากเดิมไปอีก โดยไม่ได้รับค่าชั่วโมงการสอนเพิ่มอีกด้วย

หลังจากที่ทราบว่าไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง ทางกลุ่มครูและเจ้าหน้าที่ 42 คน ก็ได้ยื่นหนังสือไปยังรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าพวกเราได้รับผลกระทบอะไรบ้าง โดยได้ไปรอยื่นหนังสือที่สนามบินลำปาง ได้มีนิติกรมารับหนังสือแทน และให้ไปรวบรวมเอกสารเพิ่ม  เมื่อรวบรวมส่งไป ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย กระทั่งเปิดเทอมมาได้ข่าวว่ามีการปิดสาขา ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบอีก 

  • ฟังเสียงนักศึกษา

ในส่วนของนักศึกษา ปวส.1 สาขาการตลาด ที่ได้รับผลกระทบ เล่าว่า เพื่อนนักนักศึกษาแจ้งข่าวสาขาการตลาดและสาขาบัญชีจะถูกปิด เพราะมีนักศึกษาไม่ถึง 15 คน เรื่องนี้ทางวิทยาลัยก็ไม่ได้แจ้งให้กับนักศึกษาล่วงหน้า พอรู้ข่าวในวันที่ 7 พ.ค.67 ว่าผู้บริหารจะปิดสาขา โดยตนเองลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จากนั้นวันที่ 9 พ.ค.67 จึงมีการนัดประชุมพูดคุยร่วมกันระหว่างรอง ผอ. ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักศึกษา ทราบว่าประเด็นคือทางวิทยาลัยฯ ไม่มีเงินพอที่จะจ้างครูผู้สอนให้กับนักศึกษา  ซึ่งตนก็สงสัยว่างบประมาณไม่เพียงพออย่างไร เพราะครูที่มาสอนก็เป็นข้าราชการ งบที่จ้างเป็นเงินหลวง  แต่ทางวิทยาลัยฯบอกว่ามีค่าสอนเกินภาระงานของครู  และจากการพูดคุยกัน ครูผู้สอนจึงได้ตกลงว่าจะไม่รับค่าสอนเกินภาระงานในส่วนนี้ ทางวิทยาลัยฯจึงยอมเปิดสาขาการตลาดให้


เช่นเดียวกับ นักศึกษา ปวส.1 สาขาบัญชี เล่าว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67 คุณครูโทรมาตอนเช้าบอกว่าทาง ผอ.เรียกคุย เนื่องจากจะมีการยุบสาขา จึงเดินทางไปประชุมพร้อมกับผู้ปกครอง  โดย ผอ.ให้เหตุผลว่าครูไม่พอสอน เพราะชั่วโมงสอนเยอะ และมีนักศึกษาไม่ถึง 15 คนตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ทางวิทยาลัยฯก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าถ้านักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์จะยุบสาขา ซึ่งสาขาบัญชีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 10 คน   ทางผู้ปกครองกับนักศึกษาก็ไม่ยอมจะขอให้ทางวิทยาลัยฯเปิดสาขา  แต่ตอนแรกทางวิทยาลัยฯยืนยันว่าจะไม่เปิด ให้นักศึกษาย้ายสาขา หรือไปเรียนที่อื่นแทนโดยจะมีรถรับส่งให้  ซึ่งได้มีการเจรจาพูดคุยกันจนกระทั่งทางครูผู้สอนยินยอมที่จะไม่รับค่าสอนเกินภาระงาน ทางวิทยาลัยจึงยินยอมเปิดสาขาบัญชี


  • ค้างค่าไฟ ค่าสอน หนี้เก่า กว่า14ล้านบาท

 ดร. สุมาวดี พวงจันทร์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง กล่าวถึงเหตุผลการไม่ต่อสัญญาครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปิดสาขาว่า  เหตุที่ไม่สามารถต่อสัญญาบุคลากรได้ มาจากหลายปัจจัย ทั้งวิทยาลัยฯได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางลดลง นักศึกษาที่มาเรียนก็ลดลง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าจ้างครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ จึงปรับลดค่าจ้างโดยตัดค่าครองชีพออกเหลือเพียงฐานเงินเดือนเดิม ซึ่งครูและเจ้าหน้าที่ก็ยินยอม

จากสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 มีนักศึกษาอยู่ 1,400 คน และได้ลดลงเรื่อย ๆ จนในปี 2567 นี้มีนักศึกษา 631 คน  ขณะที่ครูมีจำนวนเท่าเดิมคือ 80 คน  เมื่อนักศึกษาลดลงก็ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวลดลงไปด้วย วิทยาลัยจึงไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าจ้าง จึงไม่สามารถที่จะต่อสัญญาได้ ซึ่งสัญญาได้หมดลงวันที่ 31 มี.ค.67  มีครูอัตราจ้าง 23 คน และเจ้าหน้าที่ 19 คน รวม 42 คนที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง กล่าวว่า  ในปี 67 วิทยาลัยมีหนี้สินอยู่กว่า 7.4 ล้านบาท  และยังมีภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับอยู่จริงรวมกันประมาณ 14 ล้านบาทเศษ  แยกเป็น คงค้างจ่ายค่าไฟตั้งแต่เดือน พ.ค.66 - ม.ค.67 อยู่กว่า 2 ล้านบาท  ทางการไฟฟ้าฯก็ได้มีหนังสือทวงถามมาอย่างต่อเนื่อง  หนี้สินเก่าปี 64-66 อีก 4 ล้านกว่าบาท  ค่าสอนเกินภาระของครู ที่ยังค้างจ่ายในปี 67 อยู่อีกกว่า 2 ล้านบาท และค่าจ้างที่จะเกิดขึ้นในปี 67 อีกเกือบ 5 ล้านบาท ฯลฯ  วันที่ 31 ต.ค.66 ได้เชิญครู และเจ้าหน้าที่มาประชุมพูดคุยกันแล้วว่า วิทยาลัยประสบปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ้างต่อ ซึ่งทุกคนได้รับทราบ ในการประชุมไม่ได้มีการทักท้วงหรือยื่นข้อเสนอใดๆ เช่นเรื่องทำงานอีก 3 เดือนจะครบ 3 ปี จึงจะสอบข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาได้  ก็ไม่มีใครพูดถึง เพิ่งมาทราบทีหลังนี่เอง

นอกจากนั้นวันที่ 20 มี.ค. 67 ทางวิทยาลัยยังได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หารือเรื่องที่มีการเลิกจ้าง ว่ามีนโยบายอย่างไรที่จะจ้าง 42 คนนี้ได้บ้าง จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

ในส่วนของการปิดสาขา ทาง ผอ. กล่าวว่า  มาตรฐานการศึกษาการกำหนดห้องเรียน เพื่อจัดสรรครู ประเภทพาณิชยกรรม ต้องมีนักศึกษา 40 คน ถ้าเป็นประเภทอุตสาหกรรม ต้องมีนักศึกษา 30 คน แต่เมื่อเด็กเข้ามาน้อยลง โอกาสการได้ข้าราชการครูเข้ามาก็น้อยลง  สาขาที่มีเด็กจำนวนน้อยจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้  เพราะงบประมาณน้อย ทำให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายของ รมว.ศธ. ถ้าวิทยาลัยเล็กที่มีเด็กน้อยให้ไปเรียนในตัวเมืองซึ่งจะมีคุณภาพมากกว่า ทางวิทยาลัยพร้อมจะตัดยานพาหนะรับส่ง เพื่อไปเรียนในตัวอำเภอเมือง เพราะมีบุคลากรพร้อม  และเด็กจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วย 

กรณีที่ยุบสาขา สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อาชีวศึกษากำหนดไว้  ครู 1 คนต่อนักศึกษา 30 คน ถึงจะคุ้มทุนในการจัดการศึกษา เมื่อมีนักศึกษามาเรียนน้อย  เงินอุดหนุนรายหัวก็จะได้น้อยลง ก็จะไปสัมพันธ์กับเงินที่จะจ้างบุคลากรด้วย ส่วนสาขาบัญชีและสาขาการตลาด มีการประชุมกัน และตกลงกันได้ว่าครูผู้สอนจะไม่รับค่าสอนเกินภาระงาน ทางวิทยาลัยฯจึงเปิดสาขาทำการเรียนการสอนเช่นเดิม  

“ทุกวันนี้วิทยาลัยก็กัดฟันเหมือนกัน เพราะอย่างที่ทราบว่าการเก็บค่ารายได้หน่วยกิตก็ได้ไม่มาก ไม่สามาถไม่ไปจ้างครูได้เพราะใช้เงินจำนวนมาก” ดร. สุมาวดี พวงจันทร์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง กล่าว

สำหรับสาขาที่วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2567 มีดังนี้

ระดับ ปวช. ประกอบด้วย เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  ช่างเชื่อม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด โลจิสติกส์  การท่องเที่ยว การโรงแรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เรือนจำ) และระบบขนส่งทางราง

        ระดับชั้น ปวส. คือ ช่างยนต์  ช่างเชื่อม ช่างอิเล็กทรอนิกส์  โลจิสตกส์  การท่องเที่ยว การโรงแรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เรือนจำ)     
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์