วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พายุถล่มลำปางโดนผลกระทบ 7 อำเภอ 47 หมู่บ้าน

จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์วาตภัย( เพิ่มเติม )ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในพื้นที่  ได้ความเสียหาย จำนวน 7 อำเภอ 22 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  • อ.ห้างฉัตร 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ปงยางคก หมู่ที่  10  บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต)
  • อ.แม่ทะ 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่   ต.ป่าตัน หมู่ที่ 1,2,5,6  ต.น้ำโจ้ หมู่ที่ 2,4,5,6,9ต.นาครัว หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9   ต.วังเงิน หมู่ที่ 4,7,8  และต.บ้านกิ่ว หมู่ที่ 2 ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต)
  • อ.แม่เมาะ 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.แม่เมาะ หมู่ที่ 6  ต.นาสัก หมู่ที่ 7,9  และต.จางเหนือ หมู่ที่ 1  ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • อ.เถิน 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่  ต.ล้อมแรด หมู่ที่ 5,9  และต. เถินบุรี ทางหลวง 1 กม.609 ต้นไม้หักขวางถนน  ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต)
  • อ.แม่พริก 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ต. แม่ปุ หมู่ที่ 3  ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต)
  • อ.เกาะคา 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน 97 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลศาลา ม.1,ม.2 (5 ครัวเรือน)ตำบลวังพร้าว ม.3,ม.4,ม.5,ม.7 ( 69 ครัวเรือน)  ตำบลลำปางหลวง ม.2 (5 ครัวเรือน) ตำบลเกาะคา ม.1,ม.2 (15 ครัวเรือน) และตำบลท่าผา ม.4,ม.11 ( 3 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม(ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต)
  • อ.เมืองลำปาง 5 ตำบลได้แก่ ต.บ้านแลง, ต.บ้านเสด็จ, ต.ทุ่งฝาย, ต.ต้นธงชัย และต.นิคมพัฒนา (ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ)ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่และจะได้ทำการแจกจ่ายกระเบื้องให้ผู้ประสบความเดือดร้อน ต่อไป


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์