วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วิสาหกิจชุมชนบ้านดง อ.แม่เมาะ เดินหน้าโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ ผลิตผักปลอดสารพิษส่งตลาดชั้นนำของประเทศ สร้างอาชีพและรายได้มหาศาล

วันที่ 15 พ.ค.67  นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ และโรงเรือนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่บนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง โดยมีนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษาบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัด นายธิติพันธ์ บุญมี ประธานบริหารบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัด นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานบริหารบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ว่าที่ รต. ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ จำกัด  กานต์-ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทยประจำปี 2566  ณิชา-ณิชา พูลโภคะ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน และชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ เกษตรใหม่ เศรษฐกิจใหม่ ชีวิตใหม่ที่โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง หมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จ.ลำปาง เป็น 1 ใน 10 เมืองรองที่มีศักยภาพ  ด้านเศรษฐกิจ มิติการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเกษตร พร้อมรับการผลักดันสู่การเป็นเมืองในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง   เพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวและการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคตโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนและยกระดับการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ควบคู่องค์ความรู้ ด้านการเกษตร โดยมีองค์กรพันธมิตรช่วยเสริมองค์ความรู้ และเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ จ.ลำปาง ในมิติด้านการค้าและการลงทุน สร้างความมั่นคงยั่งยืน   ทางเศรษฐกิจให้เกิดกับชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

(ซ้าย) จรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. 
(ขวา) 
วิชัย ทองแตง ที่ปรึกษาบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัดนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ดำเนินงานผลิตไฟฟ้าคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมมาตลอด 55 ปี โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ นับเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้านและยั่งยืนของ กฟผ. ด้วยการสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ต้นโครงการ รวมถึงบุคลากร การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม และตลาดจากพันธมิตรในภาคธุรกิจ ตลอดจนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้างการเติบโต ทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่านสู่ยุคพลังงานสีเขียวในอนาคตต่อไปโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ อยู่ภายใต้การดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของ กฟผ. นำร่องที่ชุมชนหมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยปี 2566 ส่งเสริมเกษตรกรรมแนวตั้ง  (Vertical Farm) ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน (บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด) นำเทคโนโลยี  มาผสมผสานกับการทำเกษตรกรรมและถ่ายทอดสู่ชุมชนเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ กำลังการผลิต 1 ตัน/เดือน ส่งขายถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาด Online ในแบรนด์ Mae Moh Fresh ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรแนวตั้งตำบลบ้านดง เป็นเจ้าของธุรกิจ และบริหารจัดการโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ในนามของบริษัท นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ จำกัด และในปี 2567 นี้ จะมีการเปิดตัวหน่วยธุรกิจใหม่คือเกษตรอินทรีย์ 6 โรงเรือน กำลังการผลิต 4.8 ตัน/เดือน มีอาคารรวบรวมสินค้าระบบพลังโซลาร์เซลล์ โดย กฟผ. ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน (บริษัทคิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัยภายใต้แพลตฟอร์ม “Farmbook” เชื่อมโยงผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ อาทิ ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีแผนในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพใน   อ.แม่เมาะ ต่อไปด้วย

สานสิน ศรีภิรมย์รักษ์  ประธานบริหารบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด

นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานบริหารบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด กล่าวว่า โรงเรือนเกษตรแนวตั้งแห่งนี้ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจำหน่ายผักได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 600 บาท และจะอยู่คู่กับชุมชนได้ไปอีก 20-30 ปี  จะอยู่คู่กับชุมชนได้ไปอีก 20-30 ปี  ส่วนอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการขยายตัวโรงเรือนเพิ่มเติม เพราะความต้องการสูงมาก ตอนนี้ปลูกผักไม่ทัน และจะมีพืชแนวใหม่ เช่น สตรอเบอร์รี่ เมล่อน เป็นต้น เป็นที่น่าสนใจเนื่องจากการปลูกสตรอเบอร์รี่ ในโรงเรือนแห่งนี้ จะปลอดสารพิษทั้งหมด  และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากการเกษตรได้ เพราะสามารถปลูกสายพันธุ์สตรอเบอร์รี่จากทั่วโลกได้เลย  ทำเป็นรูปแบบทัวร์ฟาร์ม เก็บสตรอเบอร์รี่ทานได้เลยแบบไม่ต้องล้าง  โรงเรือนนี้ถือเป็นเครื่องมือติดอาวุธให้แก่เกษตรกร ตอบโจทย์กับตลาดของผู้บริโภค


ว่าที่ ร.ต.ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร แสดงให้เห็นว่าโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะมีทรัพยากรที่พร้อม สามารถผลักดันให้ชุมชนและผู้ประกอบการพัฒนาผลิตผล ทางการเกษตรที่มีคุณภาพต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกิดการจ้างงานในชุมชน และการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างยั่งยืนShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์