วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงครอบครองยาบ้า 1 เม็ด เข้าข่ายผู้เสพ-ผู้ขาย คาดหวังให้ผู้กระทำผิดหวาดกลัวมากขึ้น

 

วันที่ 17 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) โดยแก้ไขจากเดิมที่กำหนดยาบ้า ไม่เกิน 5 เม็ด น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม มาเป็นไม่เกิน 1 เม็ด น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม คือ ถ้าครอบครองยาบ้าเกินกว่า 1 เม็ดและน้ำหนักสุทธิเกิน 100 มิลลิกรัมให้ถือว่า มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในกฎกระทรวง นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว


ทั้งนี้ เป็นการปรับมาตรการทางกฎหมายให้เข้มข้น ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวง สธ.ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ต่อมา กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทบทวนกฎกระทรวง กระทั่ง ครม. มีมติเห็นชอบดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทยาบ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักการ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วยโดยผู้เสพจะถูกนำตัวไปบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติกลับไปอยู่กับครอบครัวและญาติพี่น้องต่อไป

หลังจากที่กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้ จะทำให้ผู้ที่คิดกระทำความผิดทั้งผู้ค้า-ผู้เสพ เกิดความหวาดกลัวการกระทำความผิด


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์