วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รถยนต์ดีเซล อายุใช้งานเกิน 20 ปี ต้องเพิ่มการตรวจสภาพ ปีละ 2 ครั้ง

ธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เตรียมออกข้อกำหนดให้ รถยนต์ดีเซล อายุใช้งานเกิน 20 ปี ต้องเพิ่มการตรวจสภาพ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อแก้ไข PM 2.5

น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่

สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัด เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจากการศึกษาการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากภาคการขนส่งทางถนน 51% ภาคอุตสาหกรรม 21% ครัวเรือน 10% เผาที่โล่ง 6% และอื่น ๆ 12%

โดยภาคการขนส่งทางถนนจะมาจากรถบรรทุกและรถกระบะที่ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 สูงถึง 44% และรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 มากที่สุด เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีควบคุมหรือลดปริมาณฝุ่นละออง จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางบก รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะมีสัดส่วนของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี สูงที่สุด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองใหญ่ จึงพิจารณามาตรการเพิ่มความถี่การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จาก 1 ครั้งต่อปี เป็น 2 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน เพื่อให้รถยนต์กลุ่มนี้ได้รับการดูแลบำรุงรักษาที่มากขึ้น เป็นส่วนช่วยในการป้องกัน ควบคุมและลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวม

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์