วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ


วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่วัดบ้านแก่นไชย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง หรือสามารถยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต สำหรับครั้งนี้จังหวัดลำปาง ได้มอบแก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย เป็นโคเพศเมีย จำนวน 20 ตัว


กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้เป็นแรงงานของตนเอง อีกทั้งยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนโค-กระบือ ของประเทศไทยให้มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพ ด้วยการนำโค-กระบือ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักแทนการทำเกษตรกรรม เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลพยายามหาตลาดเพื่อออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศมากขึ้น


โอกาสนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกจำนวน 131 ราย
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์