วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กฟผ.แม่เมาะ Kick off มอบเศษหิน ประจำปี 2567 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน 4 ตำบล อำเภอแม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเศษหิน ประจำปี 2567 แก่ชุมชนอำเภอแม่เมาะ ใช้เป็นสาธารณประโยชน์และบรรเทาภัยพิบัติภายในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดพิธีเปิด โครงการจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติ อำเภอแม่เมาะ ปี 2567  โดยมี นายธีระพล   บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นางปิยะดา จริยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ- 2 ผู้ปฏิบัติงานกฟผ.แม่เมาะ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทั้ง 4 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก และตำบลจางเหนือ เข้าร่วม ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้โครงการสนับสนุนเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัยและภัยพิบัติ อำเภอแม่เมาะ ภายใต้การดำเนินการของหมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ของ กฟผ. ซึ่งดำเนินการโครงการฯ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย หรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน   

สำหรับปีนี้ได้จัดสรรการบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ ดังนี้ 

ตำบลแม่เมาะ จำนวน 3,600 ลูกบาศก์เมตร 

ตำบลนาสัก จำนวน 4,194 ลูกบาศก์เมตร 

ตำบลสบป้าด จำนวน 5,250 ลูกบาศก์เมตร 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์