วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

มร.ลป. จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11 เทิดไท้องค์ราชัน”

        เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลําปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ  และวิทยาลัยการอาชีพเถิน 


        กำหนดจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11 เทิดไท้องค์ราชัน" ในการดำเนินกิจกรรม “ราชภัฏลำปางร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ 


        รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมในครั้งนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำความดี เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้ การเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผ่านกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย  


        โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย ภายใต้ชื่อโครงการ  "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11 เทิดไท้องค์ราชัน" ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยภายในงานได้พบกับกิจกรรมจับสลากรางวัลให้กับผู้บริจาคโลหิต ฯ กิจกรรมการแสดงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรสังคม โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม (วศค.) จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชน สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย สามารถลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์