วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

มอบกระบือไถ่ชีวิตพระราชทานแก่เกษตรกร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดลำปางนายอำเภอห้างฉัตร นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ประกอบพิธีมอบกระบือไถ่ชีวิตพระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกระบือที่ทรงไถ่ชีวิต เป็นกระบือเพศเมีย จํานวน 2 ตัว และได้ส่งมอบให้แก่นายศักดิ์ พรมศรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เพื่ออุทิศบุญกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคล สําหรับเกษตรกร ที่ได้รับมอบกระบือไถ่ชีวิตพระราชทาน จํานวน 2 ตัว ในวันนี้ ถือว่าได้สิ่งอันเป็นมงคล แก่ตนเองและครอบครัว เพราะเป็นกระบือของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงไถ่ชีวิตและพระราชทานให้ จึงควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ หากเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีความขยัน อดทนและซื่อสัตย์ มีความประพฤติชอบก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับ “โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย” จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานรับสนองพระราชดำริ สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สืบสาน รักษา และต่อยอดการอนุรักษ์กระบือไทย โดยจังหวัดลำปางได้รับพระราชทานกระบือเพศเมียที่ทรงไถ่ชีวิต จำนวน 2 ตัว เพื่อนำเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งกระบือที่ได้รับพระราชทานนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทำการผสมพันธุ์ให้ตั้งท้องก่อนส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร โดยการมอบแม่พันธุ์กระบือพระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรรากหญ้าผู้มีฐานะยากจน เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีกระบือไว้เลี้ยงเป็นของตนเองโดยไม่ต้องลงทุนหาซื้อแม่พันธุ์ที่มีราคาแพง ทั้งจะได้นำกระบือไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ด้วยการใช้แรงงานกระบือในการทำงานด้านเกษตรกรรม ใช้มูลเป็นปุ๋ยในการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิตและเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่สภาพแวดล้อม อีกทั้งการมอบพันธุ์กระบือดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือบ้าน รวมถึงสนับสนุนต่อยอดการเลี้ยงกระบือไทยให้เชื่อมโยงกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์