วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำปางเลือกอันดับ 5 โหวตโนมาแรง 18.16%


คนลำปางแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าครึ่ง ติดอันดับ 5 ของภาคเหนือ ขณะเดียวกันคะแนนโหวตโนพุ่ง 18.16 เปอร์เซ็นต์ รวมกับบัตรเสียมีกว่า 1.2 แสนบัตร

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 57 เวลา 08.00น. ซึ่งได้ฤกษ์เปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ของจังหวัดลำปาง  เจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขต จำนวน 1,238 หน่วย ได้เริ่มเปิดหีบบัตรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดนพร้อมเพียงกัน มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คึกคักเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประจำในหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แต่สถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดลำปางกลับไม่พบว่ามีการก่อม็อบหรือกลุ่มผู้มาคัดค้านการใช้สิทธิ์ของประชาชนแต่อย่างใด ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการ จนกระทั่ง เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทำการปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ของจังหวัดลำปาง  ทั้ง 4 เขต  จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ไม่มีประชาชนมารอลุ้นผลคะแนนแต่อย่างใด 

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จ.ลำปาง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 613,809 คน  ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งภาพรวมทั้ง 4 เขต  จำนวน  393,062  คน คิดเป็นร้อยละ 64.04 และการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสีย  54,315 บัตร ร้อยละ 13.82  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  71,397 บัตร ร้อยละ 18.16   ส่วนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีบัตรเสีย 33,258 บัตร  ร้อยละ 5.87 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  63,102 บัตร ร้อยละ 12.74  สำหรับสถิติผู้ออกมาใช้สิทธิ ภาพรวมจังหวัดลำปาง ถือว่าเป็นสถิติที่ดี แม้ยอดรวมจะน้อยกว่าการเลือกตั้งในปี 2554 ที่ผ่านมาก็ตาม แต่ประชาชนชาวจังหวัดลำปางยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเกินครึ่ง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะยังไม่มีการประกาศผลเนื่องมาจากทาง กกต.กลางมีมติออกมาว่า ในวันที่ 23 ก.พ.57 นี้ จะจัดให้มีการจัดเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในบางจังหวัดที่ยังไม่ได้ทำการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องรอให้ประชาชนมาใช้สิทธิในวันดังกล่าวจนครบ จึงจะนำเอาผลคะแนนการเลือกตั้งในวันนี้ไปรวมกันได้  และจะทราบว่าผู้สมัคร ส.ส.คนไหนได้คะแนนสูงสุด 

ทั้งนี้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต แยกเป็นเขตเลือกตั้ง เขต  1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,198 คน มาใช้สิทธิ 91,652 คน แยกเป็นบัตรดี 60,424 บัตร บัตรเสีย 11,912 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,315 บัตร , เขต 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 147,223 คน มาใช้สิทธิ 94,525 คน บัตรดี 65,186 บัตร บัตรเสีย 14,542 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,797 บัตร , เขต 3  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 158,526 คน มาใช้สิทธิ 102,959 คน บัตรดี 67,730 บัตร บัตรเสีย 12,955 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 22,271 บัตร และเขต 4 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,862 คน มาใช้สิทธิ 103,926 คน บัตรดี 71,271 บัตร บัตรเสีย 14,906 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,014 บัตร  รวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 393,062 คน  บัตรดี 264,611 บัตร บัตรเสีย 54,315 บัตร และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 71,397 บัตร

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  เขต 1 ผู้มาใช้สิทธิ 91,652  คน บัตรดี 68,648 บัตร บัตรเสีย 5,866 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,138 บัตร , เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิ 94,525  คน บัตรดี 72,972 บัตร บัตรเสีย 8,633 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,920 บัตร , เขต 3 ผู้มาใช้สิทธิ 102,959  คน บัตรดี 74,421 บัตร บัตรเสีย 8,538 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 20,000 บัตร และเขต 4 ผู้มาใช้สิทธิ 103,926  คน บัตรดี 82,521 บัตร บัตรเสีย 10,221 บัตร  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,044 บัตร

หากดูจากสถิติจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิในภาคเหนือ พบว่า จ.ลำปาง มีผู้มาใช้สิทธิมากเป็นอันดับที่ 5 ของภาคเหนือ ซึ่งอันดับสูงสุดเป็น เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง ตามลำดับ


เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 3 ก.ค.54 จังหวัดลำปางมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 605,156 คน  มาใช้สิทธิ แยกเป็น ในเขต 1 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 118,524  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,219 คน   บัตรเสีย   7,065  บัตร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,350 บัตร  , เขต 2  ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,630 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,051 คน   บัตรเสีย 9,564 บัตร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,561 บัตร , เขต 3 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  127,475 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,186 คน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน5,595 บัตร บัตรเสีย 8,432 บัตร  และเขต ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 125,158 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,700 คน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน            3,627 บัตร บัตรเสีย 8,739 บัตร  รวมผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 486,783 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.44   บัตรเสีย 33,800 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 7 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  20,133 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.13  แต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพบว่า จำนวนบัตรเสียเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน เพิ่มขึ้นมาเป็น 4 เท่า   ทำให้ จ.ลำปาง มีบัตรเสีย และไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่า 1 แสนบัตร ถึงแม้จะติดอันดับผู้มาใช้สิทธิสูงสุดของภาคเหนืออันดับที่ 5 ก็ตาม   


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 964 7-13 กุมภาพันธ์ 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว

โรงพยาบาลเขลางค์เวชภัณฑ์

เขลางค์เวชภัณฑ์ Web copy.jpg
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support