วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หนาวนี้ที่ 'เมืองรถม้า' ไต่บันไดนาค ชมทะเลหมอก

จำนวนผู้เข้าชม good hits

หนาวนี้ชวนขึ้นเหนือ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตลำปาง   ขึ้นบันไดนาค วัดดอยพระฌาน อ.แม่ทะ   กราบสักการะ เจดีย์พุทธคยาวัดจองคำ  ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแมลง  อ.งาว    ชมทะเลหมอกยามเช้าดอยกิ่วฝิ่น อ.เมืองปาน    และสัมผัสธรรมชาติ ที่ภูผาหอบ อ.แม่เมาะ  มาลำปางต้องห้ามพลาด
           
สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง มีมากมายหลากหลายแห่ง ที่บรรยากาศดีแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สรรค์สร้างความงดงามเอาไว้ให้เราได้เห็นถึงความมหัศจรรย์  ซึ่งมีหลายแห่งที่อยากจะนำเสนอ หากฤดูหนาวนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน เที่ยวลำปางบ้านเรา ไปไม่เสียเที่ยวแน่นอน
           
วัดพระธาตุดอยพระฌาน โพธิญาณรังสฤษฏ์  อ.แม่ทะ

ตั้งอยู่บนยอดเขาท้ายหมู่บ้าน บ้านป่าตัน หมู่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชุมชนชาวตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ และประชาชนทั่วไป  ภายในวัดบรรยากาศสงบร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา ทางขึ้นไปยังพระธาตุจะมีรูปปั้นนายทวาร รูปปั้นแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งดัดแปลงมาจากศิลปะต่างชาตินำมาผสมผสานกับศิลปะล้านนา ด้านบนจะพบกับศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สีทองอร่ามจำนวน 5 องค์ ภายในศาลาตกแต่งด้วยลายกนกอ่อนช้อยงดงาม  ด้านหน้าของพระธาตุมีรูปหล่อของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคต อ.แม่ทะ ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปสุดท้ายที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ

สำหรับพระธาตุดอยพระฌาน ฐานองค์พระธาตุเป็นสีขาวส่วนยอดฉัตรเป็นสีทอง อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี โดยพระพรชัย อัคควังโส เจ้าอาวาส ได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุให้แข็งแรงและสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน  นอกจากนั้นยังมีพระวิหารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งลวดลายต่างๆให้สวยงามตามศิลปะทางเหนือ โดยฝีมือช่างปั้นมืออาชีพจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ะมีบันไดนาคให้ศรัทธาชาวบ้านสามารถเดินขึ้นได้ทางด้านหน้าวัด และยังมีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นโดยรอบของ ต.ป่าตัน มองเห็นเส้นทางลำน้ำจาง เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก

ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยพระฌานมีนักท่องเที่ยวที่ต่างเข้ามาเยี่ยมชมวัดอย่างไม่ขาดสาย  หลังจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายบรรยากาศของวัดในสื่อสังคมออนไลน์ จนกระทั่งแพร่หลายออกไป ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันมาเที่ยวทำบุญเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้  ประชานทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่อยากจะมาสัมผัสความสงบและธรรมชาติที่สวยงาม สามารถเข้ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ได้ทุกวัน จนถึงเวลา 18.00 น. 

เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ อ.งาว

สถานที่อีกแห่งที่น่าสนใจ หากได้ผ่าน อ.งาว จ.ลำปาง ไม่ควรพลาดที่จะกราบนมัสการ เจดีย์พุทธคยาวัดจองคำ  เป็นพุทธคยา ที่ถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย เหมือนทุกตารางนิ้ว ทั้งแต่ทิศที่ตั้ง ไปจนถึงสถาปัตยกรรมจะต่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ พุทธคยาแห่งนี้ สร้างสูงกว่าประเทศอินเดีย 1 เมตร คือ สูงถึง 53 เมตร ส่วนฐานกว้าง 26 คูณ 29 เมตร เท่ากับพุทธคยาของอินเดีย  ด้านบนบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและของล้ำค่า ใช้งบผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างกว่า 100 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลาทั้งสิ้น 2 ปี 11 เดือน 27 วัน  ถวายพระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 57

พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ พระอารามหลวง ได้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างพระพุทธเจดีย์พุทธคยาขึ้น ด้วยประสงค์ที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย บุญคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการประกาศว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านปริยัติหรือปฏิบัติ ยังคงเจริญรุ่งเรืองสืบมา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศก็จะได้มีโอกาสมาสักการบูชาพระมหาเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ รำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่จะต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย

บ้านแมลงลำปาง อ.งาว

สถานที่น่าแวะเที่ยวชมอีกแห่งที่ อ.งาว ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่รู้หรือไม่ว่าสถานที่แห่งนี้ มีเพียง 3 แห่งของประเทศ และ จ.ลำปางเป็น 1 ใน 3 แห่ง คือ   บ้านแมลงลำปาง ซึ่งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา (ด้านแมลงป่าไม้) ในนาม "บ้านแมลงลำปาง" ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่า ประเทศไทยมีศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ 3 ศูนย์ คือศูนย์ฯ ที่ 1 จังหวัดลำปาง ศูนย์ฯที่ 2 จังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์ฯที่ 3 จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ฯแห่งนี้ มีภารกิจหลักด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแมลงป่าไม้ โดยเฉพาะการศึกษาด้านชีววิทยา และการเพาะเลี้ยงแมลงหายากและแมลง ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แหล่งเรียนรู้ฯนี้ ได้ดำเนินการแบบจิตอาสา โดยใช้เวลาว่างของบุคลากรของศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่ามีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก โดยมีฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน เช่น สวนผีเสื้อ สวนสัตว์แมลง ห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องมือ ห้องฉายภาพยนต์สารคดี และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในสวนพืชอาหารแมลง รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ใครยังไม่เคยไปลองแวะไปเที่ยวชมกันได้ และยังได้ความรู้อีกด้วย

ภูผาหอบ อ.แม่เมาะ

ใครชอบบรรยาศภูเขา น้ำตก ธรรมชาติ  ต้องไปที่ ภูผาหอบ ตั้งอยู่ภายในป่าท้ายหมู่บ้านแม่เกี๊ยง ม.7 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการ อ.แม่เมาะ ประมาณ 7 กิโลเมตร  เมื่อไปถึงต้องจอดรถและเดินเท้าลงไปตามเส้นทางที่เป็นสันเขาประมาณ 200-300 เมตร ก็จะพบสายน้ำที่ไหลตลอดเวลา จากนั้นเดินเข้าไปอีก 100 เมตร ก็จะพบ สิ่งที่สวยงาม ที่ธรรมชาติสันสร้างขึ้น เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ ทำให้หายเหนื่อยทันที

สำหรับ ภูผาหอบ มีน้ำไหลเย็นตลอดปีไม่เคยแห้ง แม้ในหน้าแล้งก็พอให้มีน้ำไหลชื่นใจ ซึ่งน้ำที่ ไหลผ่านเป็นสายน้ำแม่จาง ทั้งหมดยาวประมาณ 200 เมตร  รอบๆ มีภูเขาก้อนหินหน้าผาสูงชัน โดยแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อกันว่า ผา 2 ผา ติดกันโอบกันไว้ ใช้ไม้พาดเดินข้ามถึงกันได้ แต่ต่อมาผาห่างออกจากกันตามธรรมชาติ เนื่องจากถูกน้ำเซาะผ่าน ทำให้กลายเป็นช่องเขามีสายน้ำไหลผ่านและมีลมผัดแรงตลอดเวลา ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า ภูผาหอบ  ปัจจุบันได้มีให้บริการล่องแพ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของผาทั้งสองด้าน และยังมีถ้ำและผาหินด้านในที่สวยงามอีกด้วย

ดอยกิ่วฝิ่น อ.เมืองปาน

ชื่อของ กิ่วฝิ่น เป็นชื่อที่คุ้นหูกันอยู่แล้ว แต่หากกล่าวถึงความงามของการขึ้นไปชมทะเลหมอกบนดอยกิ่วฝิ่น ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะดอยเดียวมองเห็นได้ถึง 4 จังหวัดด้วยกัน

กิ่วฝิ่น เป็นจุดชมวิวที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,517 เมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่จซ. 7 (ดอยล้าน)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ตั้งอยู่เขตรอยต่อระหว่าง จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน หากมาจากทางหมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่สามารถขับต่อไปยังหมู่บ้านป่าเหมี้ยง และ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปางได้

กิ่วฝิ่น เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง นอกจากจะเห็นวิวของทั้ง 4 จังหวัด แล้ว เรายังจะได้เห็นธรรมชาติของป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้านแม่กำปอง นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง

การเดินทางหากมาจากทางบ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่าน อ.สันกำแพง ระยะทาง 50 กิโลเมตร และห่างจากตัว อ.แม่ออน 20 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งผ่าน อ.ดอยสะเก็ด เลี้ยงขวาตรงสามแยกโป่งดิน ระยะทาง 51 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเทคอนกรีต ดังนั้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบายทุกฤดู และสามารถใช้พาหนะรถได้ทุกชนิด ขับต่อจากหมู่บ้านแม่กำปองไปตามถนคอนกรีตจนสุดทาง จะเจอหน่วยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่จซ. 7 หรือ ดอยล้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินเท้าต่อประมาณ 50 เมตรจะถึงกิ่วฝิ่น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1110 วันที่  23 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Theme Support