วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สภาเกษตรกรเดินหน้า ติวเข้มปลูกฉำฉา-เลี้ยงครั่ง


ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ร่วมมือกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสมาคมผู้ประกอบการไม้ลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริม การปลูกต้นฉำฉาเพื่อปล่อยครั่ง เพื่อส่งเสริมนโยบายปลูกป่าของรัฐ ตามโครงการ ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวให้พื้นที่จังหวัดลำปางตามที่ ลานนา Bizweek ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางและเกษตรกรผู้สนใจในการเลี้ยงครั่งได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงครั่ง ตั้งแต่กระบวนการเพาะกล้าฉำฉา การดูแลรักษา ตลอดจนการปล่อยครั่งที่ถูกวิธีเพื่อให้มีความชำนาญและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และเพื่อเพิ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งในจังหวัดลำปาง โดยกำหนดพื้นที่ปลูกใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการในทุกพื้นที่ 740 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้จัดให้มีการสัมมนาและปลูกต้นฉำฉาขึ้นในพื้นที่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม ซึ่งได้มีการให้ความรู้ในการดูแล การปลูกและขั้นตอนของการเลี้ยงครั่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงครั่งในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์การเลี้ยงครั่ง แนวโน้ม ราคา ตลอดจนช่องทางการจำหน่ายครั่งในพื้นที่ และในจังหวัดลำปาง และในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ จะจัดให้มีการสัมมนาและปลูกต้นฉำฉาตามโครงการนี้ขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนา และรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด และในภาคบ่ายจะเป็นการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเลี้ยงครั่งอย่างถูกวิธี และช่องทางการ จำหน่ายครั่งในพื้นที่และในจังหวัดลำปางและการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นด้านการเลี้ยงครั่งจากเกษตรกรโดย นายศรีสะเกษ  สมาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง สรุปการประชุมสัมมนาฯ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์