วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จัดซื้อจัดจ้างพิเศษ สร้างสำนักงานใหม่


นายก ท.เขลางค์เตรียมจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ หาบริษัทสร้างสำนักงานใหม่ เหตุมีผู้มายื่นซองประมูลรายเดียวจึงต้องประกาศยกเลิกเป็นรอบที่สอง จากพิษค่าครองชีพและค่าแรงขึ้น

หลังจากที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ รอบ 2  เนื่องจากในรอบแรกกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 4 ก.ย.56  มีผู้มายื่นเพียงรายเดียว ทั้งที่มีผู้มาซื้อซองประมูลไปถึง 13 ราย  แต่เมื่อเทศบาลประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบ 2  และกำหนดให้ยื่นซองเมื่อวันที่  21 ต.ค.56  ปรากฏว่ายังคงมีผู้ว่ายื่นซองประมูลเพียงรายเดียวเช่นเดิม จากผู้มาซื้อแบบทั้งหมด 4 ราย จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง

นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบ  2  ที่กำหนดให้ยื่นซองเมื่อวันที่  21 ต.ต.56 ซึ่งมีผู้สนใจมาซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย นั้น  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเพียง 1 ราย ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดว่า กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย    ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการประมูลทั้งหมด และดำเนินการใหม่  โดยทางคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้เสนอให้ประกาศยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครตามระเบียบของทางราชการ 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับสาเหตุที่มีผู้มายื่นซองประมูลเพียงรายเดียวนั้น คาดว่าน่าจะมาจากปัญหาค่าครองชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานสูงถึง 176 ล้านบาท และจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง 600 วัน ทางผู้รับเหมาจึงอาจจะไม่สามารรถรับภาระตรงนี้ได้

ในส่วนของการแก้ปัญหานั้น ในต้นเดือนพฤศจิกายน เทศบาลจะทำการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ โดยเลือกบริษัทที่ยื่นซองประมูลครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาใหญ่จากกรุงเทพฯ เข้ามาพูดคุยก่อนว่ายังคงต้องการที่จะรับงานนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งอาจจะมีการต่อรองในเรื่องการกำหนดงวดงานต่างๆได้  นอกจากนั้นได้เตรียมติดต่อบริษัทรับเหมาจากเชียงใหม่ที่มายื่นซองในครั้งแรกไว้ด้วย  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์ กล่าว


โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ที่จะจัดสร้างบริเวณแยกภาคเหนือบนเนื้อที่  51  ไร่  1 งาน 34 ตารางวา ได้กำหนดวงเงินราคากลาง  176, 178,000  บาท  โดยตั้งวงเงินงบประมาณไว้  176,000,000  บาท  รูปแบบเป็นอาคาร  4  ชั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า  30 * 60  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,200  ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  พร้อมถมดินและอาคารประกอบอื่นตามแบบ  ระยะเวลาดำเนินก่อสร้าง   ภายหลังทำสัญญา จำนวน   600   วัน  ( 10  งวดงาน)


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 949 วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2556)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์