วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สภานสพ. บุกเหนือ ติวเข้มจริยธรรมครู - สื่อท้องถิ่น


สภาหนังสือพิมพ์ จับมือ 4 สมาคมสื่อ – สสส  ติวเข้มความรู้เรื่องจริยธรรม – กฎหมาย ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย สื่อท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ระดมสมองพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  เสริมเขี้ยวเล็บสื่อ เปิดระดมสมองสุดสัปดาห์นี้ ที่เชียงใหม่ ประธานสภา นสพ.ย้ำปลุกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สภา นสพ.ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จะจัดระดมสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของสื่อ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเขตจังหวัดภาคเหนือ เนื่องเพราะได้ตระหนักถึงความอ่อนแอในด้านจริยธรรมของสังคมไทย โดยเฉพาะคนบางกลุ่มที่เห็นว่าเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ไม่ได้สำคัญไปกว่า ความร่ำรวยที่ได้มาโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ฉะนั้น จึงมุ่งไปที่การอบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นหลักประกันสังคมที่โปร่งใส วางใจได้ในอนาคต

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า บริบทของวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนขณะนี้ อยู่ในห้วงระยะเวลาการปรับตัว ซึ่งมีผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ปรากฎการณ์การหลอมรวมสื่อ และภาพความก้าวหน้าของสื่อยุคดิจิทัลในอนาคต เรียกร้องให้สื่อ นักวิชาการด้านสื่อ ตื่นตัวแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และทบทวนบทบาท ในการรักษาไว้ซึ่งจิตสำนึกเรื่องจริยธรรมที่จะต้องคงอยู่ ไม่ว่าเครื่องมือในการผลิตสื่อ หรือโลกแห่งการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การจัดการระดมสมองภายใต้โครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาจริยธรรม ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพกลไกการทำงานสื่อ” ครั้งนี้ นับเป็นความพยายามหนึ่ง

“เราคงหวังจากผู้ใหญ่ไม่ได้แล้ว ผมจึงคิดถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกในเชิงจริยธรรม ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ยังให้ความรู้เรื่องจริยธรรมไม่มากพอ การประชุมครั้งนี้เราหวังว่า จะได้ร่วมกันจัดทำ Course Syllabus ที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็จะได้สร้างความเข้มแข็งในการวมตัวเป็นเครือข่าย ระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพในระดับภูมิภาค มากขึ้น..”


นายจักร์กฤษ เปิดเผยว่า ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณบดีและอาจารย์ผู้สอนวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน ของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือรวม 13 สถาบัน เจ้าของ ผู้อำนวยการ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนเหล่านี้จะได้มาประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางร่วมกันในการสร้างสังคมธรรมาภิบาล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 948 วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2556) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์