วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

ตั้งแบงค์ใบไม้ หยุดเผาสกัดหมอกควันลำปางเตรียมประกาศ “100 วันอันตรายคนลำปาง ร่วมใจ ไม่เผา ลดปัญหาหมอกควัน เริ่มดีเดย์ 27ม.ค. ถึง 5 พ.ค.57 เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางสังคม

นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ในปี 57 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดยสั่งการให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางขึ้น ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดำเนินมาตรการเชิงรุกไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง ร่วมกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และเครือข่ายส่วนราชการต่างๆ อีกทั้ง ให้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและลาดตระเวนอย่างเข้มข้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขเผยแพร่ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยให้ปฏิบัติตนในช่วงวิกฤตการณ์หมอกควันอย่างปลอดภัย

นายสุรพล กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดลำปาง เมื่อปี 2556 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รายงานการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.55 – 5 มิ.ย. 56  เกิดไฟป่าขึ้น 304 ครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้เกือบ 2 พันไร่ โดยเฉพาะเดือนมีนาคมสถานการณ์จะรุนแรงและต่อเนื่อง พบการเกิด Hot Spot ขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์, ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่การเกษตร กว่า 540 ครั้ง พบสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สาเหตุมาจากการลักลอบเผาพื้นที่ป่าและเผาพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 10 เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถึง 28 วัน โดยค่าสูงสุด เมื่อวันที่ 25 มี.ค.56 อยู่ที่ 351 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีช่วงที่ค่า PM 10 เกินมาตรฐานเกินต่อเนื่อง 11 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 31 มี.ค. 56 และปีนี้แนวโน้มการเกิดไฟป่าจะรุนแรงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวและแห้งแล้ง จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนชาวลำปางทุกภาคส่วน

ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้จัดทำแผนจัดการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557 กำหนดประกาศช่วงห้ามเผา “100 วันอันตรายระหว่างวันที่ 27 ม.ค. ถึง 5 พ.ค.57 ซึ่งจะมีการตั้ง War Room หรือศูนย์รับแจ้งเหตุขึ้น ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง 13 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจำตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายทำงานอย่างจริงจัง ไม่ถือเป็นงานฝากอีกต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่ดอยพระบาท หลังศาลากลาง และสุสานจีน ให้เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างอำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานทุกวัน ส่วนช่วงถนนที่มีไฟไหม้บ่อย ๆ มอบให้หน่วยงานกรมทางหลวงเป็นเจ้าภาพ โดยท้องถิ่นสนับสนุน ร่วมกับแขวงการทาง และนายอำเภอท้องที่ หากเกิดไฟไหม้ให้รีบดับทันที นอกจากนี้ยังได้เปิด Line เป็นช่องทางในการสื่อสารกันตลอดเพื่อให้ผู้พบเห็นถ่ายภาพ แจ้งจุด Hot Spot เข้ามายังศูนย์รับแจ้งเหตุทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ

ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ในช่วง 100 วันอันตรายเป็นช่วงที่จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น เนื่องจากทุกปีเกิดผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าอย่างรุนแรง นอกจากจะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วยังใช้มาตรการทางสังคม โดยขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจผู้นิยมหาของป่า เพื่อขึ้นทะเบียน และคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตา ดูแลการเกิดไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส่วนในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านให้ทำความเข้าใจและรณรงค์นำวัชพืชมาทำปุ๋ยหมักและไถกลบ พร้อมทั้งเสนอให้ท้องถิ่นตั้งธนาคารใบไม้ เพื่อรับแลกขยะเศษวัชพืชจากชาวบ้านไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งขณะนี้หน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะรับว่าจะนำใบไม้ไปทำเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันทุกฝ่าย

จังหวัดลำปางได้ตั้งกองทุนป้องกันไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน นำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ที่ขาดแคลนและไม่มีงบดำเนินการ โดยขณะนี้มีผู้สนับสนุนแล้วกว่า 3 แสนบาท โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณความความจำเป็นจริงๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนายสุรพล กล่าว


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คาดหวังว่าจะรักษาสถานภาพจังหวัดลำปางไม่ให้ค่า PM 10 เกินมาตรฐานในปีนี้ หรือ ถ้าเกินก็ให้เกินน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลำปาง จะเป็นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือประชาชน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะได้ช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวลำปางทุกคน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 960  10 - 16 มกราคม 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์