วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าฯนำทีมเข้าป่า ทำแนวกันไฟป้องกันหมอกควัน


จังหวัดลำปางระดมทุกภาคส่วน ทั้งกำลังคนและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการลักลอบเผาป่าหญ้าแห้ง อันที่จะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นประจำทุกปี ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557  ด้านบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด  จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ในป่าสงวนรอบโรงงานปูนซีเมนต์ ระยะทางร่วม 15 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.57 ที่บริเวณลาน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพลตรีชีวัน โหละบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการระดม บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ทุกประเภท จากหลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง อาทิ มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุม และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัด และการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอ

ซึ่งในห้วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี จะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและด้านเศรษฐกิจ ล่าสุดจังหวัดลำปางได้ตั้งกองทุนป้องกันไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน นำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ที่ขาดแคลนและไม่มีงบดำเนินการ โดยขณะนี้มีผู้สนับสนุนแล้วกว่า 3 แสนบาท โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณความความจำเป็นจริงๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งในปีนี้ คาดหวังว่าจะรักษาสถานภาพจังหวัดลำปางไม่ให้ค่า PM 10 เกินมาตรฐานในปีนี้ หรือ ถ้าเกินก็ให้เกินน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลำปาง

ด้านบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในป่าสงวนรอบโรงงานปูนซีเมนต์เช่นกัน โดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  และนายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ได้ร่วมพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่กำลังประสบภัย เฉพาะอย่างยิ่งภัยหนาว และปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทางจังหวัดลำปาง ต้องประสบเจอทุกปีในช่วงฤดูแล้ง

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับมอบเงินจาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด เป็นเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง, เงินรายได้จากการแข่งขันชกมวยปูนเสือสัญจร และเงินสนับสนุนกองทุนจัดการไฟป่าจังหวัดลำปาง รวมเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท  จากนั้นได้ร่วมกับพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด รวมจำนวนเกือบ 200 คน ทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่าสงวนรอบๆ พื้นที่โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า และจำกัดพื้นที่หากมีการลักลอบเผาป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐ ได้เกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการป้องกันไฟป่า สามารถคาดการณ์ถึงความเสียหายและปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา อันเนื่องมาจากการเผาป่า ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดจิตอาสา ช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผา ให้แก่ชาวบ้านผู้ที่อยู่อาศัยรอบผืนป่า และประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปาง ได้รับทราบ เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และงดการเผาทุกชนิด


สำหรับการทำแนวกันไฟครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทั้งหมด โดยทางบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด มีเป้าหมายที่จะทำแนวกันไฟ ให้ครอบคลุมตลอดแนวเขตป่ารอบโรงงานของบริษัทฯ ที่มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 500 ไร่ รวมเป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พนักงาน และชาวบ้านในบริเวณพื้นที่โดยรอบ มาร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าให้ยาวติดต่อกันไปตลอดจดแนวเขตป่าของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ทางจังหวัดลำปาง หน่วยงานทุกภาคส่วนได้เริ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดเผาแล้ว ในขณะที่ทางจังหวัด ได้เตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการให้ประชาชนหยุดเผาในช่วง 100 วันอันตราย โดยจะเริ่มดีเดย์ในวันที่ 27 ม.ค.57 นี้ และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 5 พ.ค.57 โดยจะเน้นใช้มาตรการเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือประชาชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวลำปางทุกคนและหากพบเห็นการลักลอบจุดไฟเผาป่าหญ้าแห้งให้รีบแจ้ง 191 หรือสายด่วน ปภ.1784 สายด่วนกรมอุทยาน 1362 หรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบทันที


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 961  24 - 30 มกราคม 2557) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์