วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

สายน้ำชีวิต จิตวิญญาณลานนาโพสต์
ใกล้วันครบรอบ 18 ปีลานนาโพสต์ เป็นอีกวันที่เราจะทบทวนเส้นทางการก้าวเดินของหนังสือพิมพ์อันเป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นฉบับนี้ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน หากแต่มุ่งมั่นในการทำงานด้วยปณิธานอันแน่วแน่วของท่านผู้ก่อตั้งคุณสุรศักดิ์ ภักดี แบฃละบรรณาธิการคู่หู คุณไพฑูรย์ ศุภสุข

จนถึงวันนี้ ลานนาโพสต์ อาจจะไม่ต้องตอบคำถามอีกว่า เราจะพ่ายแพ้ เราจะล้มเหลวไหม เมื่อผู้สร้างลานนาโพสต์ให้มีชีวิตขึ้นมา รวมทั้งบรรดาผู้ใหญ่ของลานนาโพสต์ที่เคยเป็นหลัก เป็นหลังอิงที่วางใจได้ในการทำงานต่างล่วงหน้าลาลับไปแล้วทั้งสิ้น เนื่องเพราะการส่งต่อภารกิจจากรุ่นสู่รุ่นนั้น คือการถ่ายทอดจิตวิญญาณในการต่อสู้เพื่อทำความจริงให้ปรากฎ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งได้แสดงผลออกมาในภาพของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งการยกระดับการเป็นสื่อท้องถิ่นเพียงฉบับเดียว ที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพระดับประเทศ

เพราะลานนาโพสต์ไม่ได้เป็นของใคร เพราะเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรม หากแต่เป้าหมายสำคัญคือการทำหน้าที่สื่อที่เคารพความจริง ซื่อสัตย์ต่อคนอ่าน และความพยายามในการสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับสังคมเมืองที่มักมองหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยความดูแคลน ด้วยความรู้สึกว่า เป็นหนังสือพิมพ์บ้านนอก ที่หาสาระไม่ได้ นอกจากการเสนอข่าวฉาบฉวย หรือเป็นเพียงกระบอกเสียงของกลุ่มนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเท่านั้น

ลานนาโพสต์ ไม่ได้เป็นหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวคุณภาพของท้องถิ่น แต่ประการเดียว หากภาพของลานนาโพสต์ คือ “พื้นที่สาธารณะ” ของคนในชุมชน ของปัญญาชนในชุมชม ในการสะท้อนความคิด มุมมองต่างๆ ที่มีต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วย กล่าวได้ว่า ลานนาโพสต์เป็นหนังสือภูมิภาคเพียงฉบับเดียวในประเทศ ที่มีพื้นที่ มีคอลัมน์ มีบทความ มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้งในเรื่องราวของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมากที่สุดในประเทศนี้

หลักฐานความสำเร็จของเราอีกเรื่องหนึ่ง คือการได้รับรางวัลในระดับประเทศ เช่น รางวัลบทนำดีเด่นของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่ได้มีการมองรางวัลเมื่อปีที่ผ่านมา จากบทนำเรื่อง “แม่เมาะ ฤาจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ” เมื่อปีที่ผ่านมา และล่าสุดคือการเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ จากข่าว “ปลุกสำนึกลำปาง ฟื้นแม่วัง สายน้ำแห่งชีวิต” ซึ่งเราหวังว่า จะมีข่าวดีที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนลำปางอีกครั้ง

การเสนอข่าวปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น แม่วังสายน้ำแห่งชีวิต คือการสร้างพลังชุมชนให้เกิดขึ้น จากการที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันดูแล รักษาฟื้นฟูแม่น้ำวัง เมื่อพวกเราได้ลงมือทำงานร่วมกัน ก็จะได้เห็นคุณค่าของแม่น้ำ ที่ก่อนหน้านั้นอาจเห็นเป็นความเคยชิน และมองข้ามคุณค่าของสายน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตลำปางมาแต่ครั้งอดีต

คุณค่าและผลกระทบอีกด้านหนึ่ง  คือการที่เทศบาลนครลำปาง เริ่มเข้มงวดกวดขันกับการปล่อยน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำ ของผู้ประกอบการสองฝั่งแม่น้ำ อย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นจากการละเลยไม่ใส่ใจของทั้งสองฝ่าย

แผนฟื้นฟูแม่น้ำวังระยะยาวของเทศบาลนครลำปาง ก็เป็นผลมาจากการนำเสนอข่าวของลานนาโพสต์ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าข่าวของ ข่าวแม่น้ำวัง ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติของคนลำปางอย่างแท้จริง

ปีที่ 18 แล้ว ลานนาโพสต์ซึ่งเป็นเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของสุรศักดิ์ ภักดี ยังคงมีชีวิตอยู่ และเป็นชีวิตที่มั่นคง แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ “แร็ค ลานนา” และชาวลานนาโพสต์ จะยังคงสืบทอดภารกิจนี้ด้วยความแน่วแน่ มั่นคง และด้วยความสำนึกในการตอบแทนคุณบ้านเกิดตลอดไป


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 967  ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557)   
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์