วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ยื่นประวัติ สปช. คึก 17 คนเข้าร่วมสรรหาลำปางมีผู้สนใจยื่นประวัติเป็น สปช.เพียบ  มาจากหลากหลายอาชีพ 17 คน ข้าราชการบำนาญเหมาไปครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่มีภาคความรู้ด้านวิชาชีพ และด้านสังคม

การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  เริ่มมีความเคลื่อนไหว หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา สปช.ประจำจังหวัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นเลขานุการ ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหา จะต้องสรรหาบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด และคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 คนเท่านั้น เพื่อส่งประวัติให้ทาง คสช.คัดเลือกเหลือเพียง 1 คน เป็นตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
           
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.กกต.ลำปาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า หลังจากเมื่อวันที่ 14 ส.ค.57 จ.ลำปางได้เปิดให้ผู้สนใจมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถ ยื่นความจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ที่สำนักงาน กกต.จ.ลำปาง โดยจะมีแบบ สปช.4 และ สปช.5 ให้กรอกประวัติและแบบรับรองตัวเองให้กับเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดรับได้มีผู้มายื่นแสดงความจำนงเข้าร่วมสรรหาเป็นตัวแทน สปช.แล้วจำนวน 11 คน ส่วนใหญ่มีความถนัดทางด้านภาควิชาชีพ และภาคสังคม รองลงมาคือภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ  และภาคอื่นๆ 

สำหรับผู้มายื่นประวัติเข้ารับการสรรหา สปช.  ประกอบด้วย  พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง อายุ 63 ปี ข้าราชการบำนาญ เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรครักษ์สันติ   นายนิมิตร จิวะสันติการ อายุ 67 ปี อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง 2 สมัย พ.อ.รังสรรค์ มณีรัตน์ อายุ 64 ปี  ข้าราชการบำนาญ  นายอธิพัชร์ ทารักษ์ อายุ 56 ปี อาชีพทนายความ  นายสมาน  ฟูแสง  อายุ 64 ปี อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง นายสุรินทร์ สร้อยวัล  อายุ 52 ปี อาชีพเกษตรกร  นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ อายุ 57 ปี ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง  นายเฉลิมพล ประทีปวนิช อายุ 71 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายวราวุฒิ หน่อคำ อายุ 55 ปี อดีต ส.ว.ลำปาง  นายนคร โยธาวงค์  อายุ 52 ปี อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  นายอำนวย เงินกระแซง อายุ 73 ปี  อดีต ผู้สมัคร ส.ว.ลำปาง  พ.ต.มนตรี อรรถบูลย์ อายุ 75 ปี ข้าราชการบำนาญ  พ.ต.ท.พรศักดิ์ วงศ์ศักดิรินทร์ อายุ 62 ปี ข้าราชการบำนาญ  นายอรรถกร แสนคำมา อายุ 65  ปี ข้าราชการบำนาญ   นายจรัส แสนจิตร  อายุ 76 ปี ข้าราชการบำนาญ   นายพัฒนา มาละใจ อายุ 51  ปี อดีตรองนายก อบจ.ลำปาง และนายวิรัตน์ คำดี  อายุ 60  ปี ข้าราชการ  

ผอ.กกต.ลำปาง กล่าวว่า  เมื่อมายื่นประวัติแล้วทาง กกต.จะทำการตรวจสอบทันทีพร้อมกับส่งข้อมูลให้ทางส่วนกลางร่วมตรวจสอบด้วย โดยยังคงเปิดรับไปจนถึงวันที่ 2 ก.ย.57 จากนั้นช่วงเย็นหลังปิดรับจะประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมทันที ให้เหลือเพียง 5 คน  เพื่อส่งให้ทาง คสช.คัดเลือกเป็นตัวแทนของ จ.ลำปาง  1 คนเท่านั้น             


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 992 ประจำวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์