วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดม่านสภาปฎิรูป อดีต ขรก. สว. คึกลำปางเดินหน้าสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  เปิดกว้างให้ทุกอาชีพแสดงความจำนง   อดีต สว.วราวุฒิ หน่อคำ จ่อยื่นประวัติ  ด้าน พีระ มานะทัศน์ อดีต สว.หลายสมัยไม่ร่วม ระบุไม่มั่นใจวิธีการสรรหา เหมือนเป็นการล็อกสเป็ก ขณะที่มีหลายหลายอาชีพสนใจทั้งอดีตข้าราชการระดับสูง นายทหาร ข้าราชการครู

การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  เริ่มมีความเคลื่อนไหว หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา สปช.ประจำจังหวัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นเลขานุการ ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหา จะต้องสรรหาบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด และคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 คนเท่านั้น เพื่อส่งประวัติให้ทาง คสช.คัดเลือกเหลือเพียง 1 คน เป็นตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะต้องถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ไม่อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ลงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เคยต้องคำพิพากษา เป็นต้น 

ความคืบหน้าการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 13 ส.ค.57 คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายเฉลิม เบ็ญมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด  นายไมตรี ปาณะดิษ ประธาน กกต.จังหวัด  นางสุนี สมมี นายก อบจ.ลำปาง และนายสามารถ พุทธา ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมกับวางแผนดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของ จ.ลำปาง โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ นายธานินทร์ สุภาแสน เป็นประธานคณะกรรมการ 

สำหรับวิธีการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป จ.ลำปางนั้น  นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างเช่น ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคมและอื่นๆ  ซึ่งขั้นตอนการสรรหาตาม พ.ร.ก.การสรรหา กำหนดไว้วันที่ 14 ส.ค.-2 ก.ย.57 เป็นเวลา 20 วัน  จ.ลำปางมีวิธีการสรรหาแบบเปิดกว้าง แต่จะไม่ใช้วิธีการรับสมัคร หากผู้ใดที่สนใจมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถ สามารถมายื่นความจำนงผ่านสำนักงาน กกต. มีแบบให้กรอกประวัติและแบบรับรองตัวเอง ที่เรียกว่า แบบ สปช.4 และ สปช.5 มายื่นให้กับฝ่ายเลขาฯ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้รับการแสดงความจำนงของผู้ที่สนใจไว้แล้ว หลังจากได้ดำเนินการเสร็จก็จะรีบประชุมเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 คน ภายในวันที่ 2 ก.ย.57 ตามกำหนดการ  ก่อนที่จะส่งรายชื่อไปยัง ส่วนกลางหรือ คสช.ทำการกลั่นกรองคัดเลือกให้เหลือ 1 คน ที่จะเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจังหวัดนั้น  

ส่วนบรรยากาศทั่วไปในการ เปิดรับผู้สนใจยื่นหลักฐานเข้ามา เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ชั้นสอง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ยังคงเงียบเหงา  จากกระแสข่าวทราบว่า มีผู้สนใจที่จะเข้ามาแสดงความจำนงหลายคนด้วยกัน โดยมีทั้งอดีตข้าราชการครู  สมาชิกสภาเกษตร ทนายความ เป็นต้น 

แหล่งข่าว เปิดเผยกับลานนาโพสต์ว่า นายวราวุฒิ หน่อคำ อดีต สว.ลำปาง จะเดินทางไปยื่นแสดงความจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปอย่างแน่นอน  เนื่องจากตอนที่ได้รับเลือกเป็น สว.ลำปาง ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเลย เพราะมีการยุบสภาไปเสียก่อน เมื่อมีการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป จึงอยากทำงานที่เป็นประโยชน์ แต่ขณะนี้นายวราวุฒิได้ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดจึงยังไม่ได้เดินทางมายื่นประวัติ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในสัปดาห์หน้า 

สำหรับผู้ที่จะไปยื่นประวัติอีกคนหนึ่ง คือนายสำคัญ วรรณบวร อดีตผู้สมัคร ป.ป.จ.ลำปาง สมาชิกสภาเกษตรตำบล เปิดเผยว่า  พิสูจน์มาแล้ว 81 ปีว่าระบบรัฐสภาของประเทศไทยล้มเหลว อันดับแรกที่จะต้องปฏิรูปคือการเมือง ต้องยกเลิกอาชีพนักการเมืองให้ได้ นักการเมืองต้องเสียสละช่วยเหลือประชาชน จึงอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปครั้งนี้

ด้านนายพีระ มานะทัศน์ อดีต สว.ลำปาง กล่าวว่า คงไม่ร่วมแสดงเจตจำนง เพราะเปิดให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปทำงานบ้าง ความจริงแล้วก็อยากจะเข้าร่วมทำงานนี้เช่นกัน เพราะได้ศึกษามาเยอะพอสมควร ระหว่างที่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมานาน 10 ปี  และ ชอบการปฏิรูป อยากให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการสรรหา จังหวัดควรจะเลือกตัวแทนของจังหวัดได้เองเลยโดยตัดสินใจให้เด็ดขาด ไม่ต้องไปผ่านส่วนกลางแล้ว ซึ่งขั้นตอนที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วน ร่วม จึงไม่รู้ว่าคนที่ได้รับเลือกจะตรงกับความต้องการกับชาวบ้านหรือไม่ เหมือนเป็นระบบการล็อกสเป็กมาแล้ว จึงขอเฝ้าดูความเคลื่อนไหวดีกว่า 

เมื่อสอบถามว่ามีการทาบทามจากส่วนกลางมาหรือไม่ นายพีระ กล่าวอีกว่า ยังไม่มี ตนรู้จักเพื่อนฝูง รุ่นน้องที่ทำงานอยู่หลายคน แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกับใคร หากมีการทาบทามเข้าร่วมสภาปฏิรูปจริงก็ขอคิดดูก่อน ถ้าทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ก็จะตัดสินใจเข้าไป แต่ถ้าทำประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ทำ 

นอกจากนั้นยังมีกระแสข่าวว่า ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจยื่นประวัติเข้ารับการสรรหา นอกจากนั้นยังมีอดีตข้าราชการระดับสูง นายทหาร และอดีตข้าราชการครูอีกหลายคนด้วยกัน  


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 991 ประจำวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2557)


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์