วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รุกป่าเพิ่ม 5 เท่า ยึดไม้เถื่อนลด


ลำปางบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นมากถึง 5 เท่าตัว 4 เดือนตรวจยึดได้กว่า 2,000 ไร่  ขณะที่การตรวจยึดไม้เถื่อนลดลงจาก 3 เดือนแรกของปี สรุปยอดเดือน เม.ย.ถึง ก.ค.ยึดไม้ท่อนและแปรรูปได้ 6,376 ท่อน/แผ่นเหลี่ยม 

เมื่อเดือน พ.ค. 57 ที่ผ่านมา ลานนาโพสต์ได้รวมรวบข้อมูลการจับกุมคดีการลักลอบตัดไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี คือ ม.ค. ก.พ. และมี.ค. พบว่ามีการลักลอบตัดไม้จำนวนมากกว่า 8,000 ท่อน/แผ่นเหลี่ยม  เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในรอบ 1 ปี มีการตัดไม้ทำลายป่า 18,926 ท่อน/แผ่นเหลี่ยม   และขณะนี้สถานการณ์การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ตชด. ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ยังคงออกทำงานกวาดล้างจับกุมอย่างไม่ลดละเช่นกัน และสามารถตรวจับไม้เถื่อนได้ทุกเดือน ในขณะที่ไม่สามารถจับกุมตัวการได้เช่นเคย 

ลาน นาโพสต์ได้รวบรวมการสรุปผลการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการ ป่าไม้ในส่วนรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ในช่วง 4 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย.ถึงเดือน ก.ค.ซึ่งพบว่ายอดการตรวจยึดไม้ลดลงจาก 3 เดือนแรกมากพอสมควร  ในขณะที่การรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า 

เดือน เม.ย. ตรวจยึดได้ทั้งหมด  49  คดี จับกุมผู้ต้องหาได้  4  คน แยกเป็น คดีตรวจยึดไม้ 44 คดี  ของกลางไม้สักท่อน  39 ท่อน ไม้สักแปรรูป 65 แผ่น/เหลี่ยม  ไม้กระยาเลยท่อน 196 ท่อน ไม้กระยาเลยแปรรูป 406 แผ่น/เหลี่ยม  รถตู้ 1 คัน รถกระบะ 4 ล้อ13 คัน รถไถนาเดินตาม 1 คัน รถจักรยานยนต์ 27 คัน เลื่อย  โซ่ยนต์ 15 เครื่อง เครื่องยนต์ต้นกำลัง 1 เครื่อง ล้อเข็น 3 คัน มูเลย์พร้อมเพลา 1 ชุด ใบเลื่อย วงเดือน 1 ใบ สายพาน 1 เส้น ลูกกลิ้ง 1 อัน  และเป็นคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน  5  คดี   พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางรวม  38  ไร่  45  ตารางวา คือ อ. เสริมงามสูงสุด 3 คดี 26   ไร่  2  งาน  63  ตารางวา

ส่วนเดือน พ.ค. ตรวจยึดทั้งหมด 62 คดี  จับผู้ต้องหาได้ 6  คน  เป็นคดีตรวจยึดไม้/สัตว์ป่า  44 คดี ของกลางไม้สักท่อน 117 ท่อน  ไม้สักแปรรูป 98 แผ่น ไม้กระยาเลยท่อน 145 ท่อน ไม้กระยาเลยแปรรูป 586 แผ่น  ซากหมู่ป่า 1 กก. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน  รถกระบะ 6 คัน รถ จยย.15 คัน มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง เลื่อย โซ่ยนต์ 2 เครื่อง ล้อพ่วงรถไถ 4 ล้อ 1 คัน อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก  กระสุนปืน 6 นัด แบตเตอรี่ 1 ชุด มีด 1 เล่ม จอบ 1 เล่ม ใบเลื่อย วงเดือน 1 ใบ เสาคอนกรีต 10 ต้น  ส่วนคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวน  12  คดี  รวมพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง  109  ไร่  29  ตารางวา  โดย อ.งาว รุกป่ามากสุด 36   ไร่   1   งาน   24   ตาราง รองลงมาคือ อ.แม่ทะ  35   ไร่  1   งาน   55   ตารางวา

สำหรับเดือน มิ.ย. ตรวจยึดได้ทั้งหมด 101 คดี  แยกเป็น คดีตรวจยึด ไม้ 64 คดี  ได้ผู้ต้องหา   2  คน ไม้สักท่อน 418 ท่อน  ไม้สักแปรรูป 915 แผ่นไม้กระยาเลยท่อน 240 ท่อน  ไม้กระยาเลยแปรรูป  2,457  แผ่น    ตรวจสอบอายัดบ้าน 14 หลัง  (อ.แจ้ห่ม 13 หลัง, อ.เสริมงาม 1 หลัง)  รถแทรกเตอร์ 1 คัน รถยนต์ 

3 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน  เลื่อยโซ่ยนต์ 13 เครื่อง เชือก  1 เส้น ผ้าใบคลุมรถ 1 ผืน ล้อเข็น 1 คัน   และคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวน  37  คดี  พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางรวม  619 ไร่   3  งาน  19  ตารางวา  โดยที่ อ.แจ้ห่ม จับกุมได้สูงถึง    31 คดี พื้นที่ 511  ไร่   2   งาน   30   ตารางวา  อ. เกาะคา      3 คดี พื้นที่ 66    ไร่  50   ตารางวา  อ.เมืองปาน 1 คดี 44    ไร่   3   งาน   66   ตารางวา และ อ.งาว  2 คดี  37 ไร่  73   ตารางวา

และเดือน ก.ค. ตรวจยึดรวม 60 คดี เป็นคดี ไม้ 21 คดี  ผู้ต้องหา 2  คน ของกลางไม้สักท่อน 89 ท่อน  ไม้สักแปรรูป 85 แผ่น ไม้กระยาเลยท่อน 28 ท่อน ไม้กระยาเลยแปรรูป  518  แผ่น  นกปรอดหัวโขน 6 ตัว  รถยนต์ 1 คัน รถไถล้อยาง 1 คัน  ปืนแก๊ป 1 กระบอก ท่อคอนกรีต อัดแรง 6 ท่อ ล้อเข็น 1 คัน กรงนก
6 กรง  และคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวน  39 คดี  พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง 1,254 ไร่   2  งาน  38  ตารางวา  อ.งาว รุกป่ามาถึง 560  ไร่   2   งาน   06   ตารางวา รวม 14 คดี   ส่วน อ.แม่พริก มี 4 คดี แต่พื้นที่มากถึง 381  ไร่   1   งาน   13   ตารางวา  อ. เมืองลำปาง 2 คดี 128  ไร่   2   งาน   18   ตารางวา อ. เมืองปาน 8 คดี 113  ไร่   2   งาน   32   ตารางวา อ. เกาะคา 8 คดี 49  ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา และ อ.แม่เมาะ 3  คดี  20  ไร่  3 งาน  73  ตารางวา

รวมทั้ง 4 เดือน ตรวจยึดไม้หวงห้ามได้ทั้งหมด 1,246 ท่อน  5,130 แผ่นเหลี่ยม   ส่วนคดีบุกรุกป่ายึดพื้นที่ได้กว่า 2,020 ไร่ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 29 ส.ค.57 ที่ผ่านมา ได้สรุปว่าการตรวจยึดพื้นที่เพิ่มขึ้นนั้น มีผลจากการปฏิบัติสอดคล้องตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คำสั่งที่ 64/2557  โดยพื้นที่ที่ตรวจยึดคืนได้จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เป็นป่าชุมชนต่อไป  ทั้งนี้ จะต้องประสานสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ช่วยดูอีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามามีส่วนช่วยเหลือได้อย่างมาก แต่หากยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้ว ทุกหน่วยต้องช่วยกันติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องด้วย
                       

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1000 ประจำวันที่ 17 - 23  ตุลาคม  2557)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์