วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จับตางบก่อสร้างรั่ว รัฐโปรยปลายปีกระแสธุรกิจก่อสร้างอู่ฟูโค้งสุดท้ายปี 57 รับปีงบประมาณ 58 “ทวีศักดิ์ก่อสร้าง” ชี้ผู้รับเหมายังหืดขึ้นคอ ระบุหลังรัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบฯ2.3 หมื่นล้าน ซ่อม-สร้าง ทั่วประเทศกระตุ้นภาพรวมกระเตื้อง ผู้รับเหมารายใหม่ได้เกิด แต่ต้องจับตาเส้นทางคอร์รัปชั่น

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบผ่านงบประมาณประจำปีที่ค้างท่อและเงินไทยเข้มแข็งที่เหลืออยู่กว่า 15,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยงบประมาณส่วนหนึ่งอนุมัติผ่านการลงทุนโครงการ “ซ่อมและสร้าง” กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยงบประมาณ ซ่อมและสร้างดังกล่าว วงเงินประมาณ  23,000 ล้านบาท และมุ่งเน้น “การสร้างงาน” ในระดับท้องถิ่น ส่งผลต่อความตื่นตัวในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและในวงราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั่วประเทศ ภายในเดือน ธันวาคม 2557 นี้ สามารถเบิกจ่ายได้ทันที โดยต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับการซ่อมสร้าง เช่น การซ่อมโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ การซ่อมโรงพยาบาลและการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข การซ่อมสร้างถนนของกระทรวงคมนาคม การซ่อมแซมอาคารของกระทรวงกลาโหม เป็นต้น

ผู้สื่อข่าว ลานนา Bizweek รายงานจากการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวในหน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดลำปางพบว่า ส่วนใหญ่จะมีผู้บริหารที่ได้รับนโยบายแล้วแต่งบประมาณส่วนนี้จะต้องเร่ง จัดซื้อจัดจ้างในระบบอี-ออคชั่นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแต่รองบประมาณ นอกจากนี้บางส่วนยังมีโครงการใหม่ที่เตรียมจะยื่นเสนอผ่านงบประมาณมาจัดไว้ ในหมวดงานงบประมาณซ่อมสร้างครั้งหนี้ แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก ตั้งแต่ 5-10 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังเชื่อว่าจะมีโครงการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐาน ขอใช้งบประมาณนี้ทุกพื้นที่ ทั้งนี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างงานจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

นาย ชูชาติ วิญญาภาพ ที่ปรึกษา หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง หนึ่งในผู้รับเหมารายใหญ่ของจังหวัดลำปาง ที่รับจ้างงานจากส่วนราชการพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง เผยว่า จากที่รัฐบาลปล่อยงบประมาณนี้ออกมาจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างคึกคักขึ้น หลังจากที่เงียบและซบเซาเมื่อช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ  แต่ขณะนี้ธุรกิจก่อสร้างที่รับงานจากภาครัฐและเอกชน เริ่มกระเตื้องและมีแนวโน้มที่ดี  เพราะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความชัดเจนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงเกิดการลงทุนในภาคเอกชน และเกิดการจ้างงานในโครงการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรัฐบาลยุคนี้จะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมขึ้น 

“จากประสบการณ์ทำงานผมอยู่วงการนี้มานาน โครงการก่อสร้างของรัฐก็ชะลอตัวมาหลายปี เมื่อมีสัญญาณเปิดไฟเขียวงบประมาณซ่อมสร้างในรัฐบาลชุดนี้ แน่นอนว่าในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างจะคึกคักจากการเปิดกว้างของการแข่งขันที่เป็นธรรม คือมีการประกาศเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ดังนั้นการการงุบงิบ แล้วฮั้วกับผู้รับเหมาที่เป็นพวกพ้องหรือมีผลประโยชน์ต่อกันก็จะลดลง ผู้ประกอบการรายใหม่ๆก็จะมีโอกาสมากขึ้น  หากมองในแง่ของการเฟื่องฟูของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง อาจเป็นแค่ภาพรวมที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องตื่นเต้นว่ามีการอัดฉีดงบประมาณสายงานก่อสร้าง แต่ในเนื้องานจริงแล้ว ขณะนี้ธุรกิจก่อสร้างยังถือว่าเหนื่อยเพราะ ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานที่ดีดราคาสูงขึ้น ให้ผลกำไรลดลง นอกจากนี้ยังมีต้นทุนเรื่องวิ่งเต้นและบางรายต้องยอมจ่ายเงินทอน เพื่อให้ได้งานแต่สุดท้ายผลกำไรแทบจะหายกลายเป็นขาดทุน หากผู้ประกอบการรายไหนจ่ายผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็อาจตกในฐานะลำบากคือ ผู้จ้างไม่ตรวจรับงาน ไม่อนุมัติค่าจ้าง นี่คือธรรมชาติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ดูมีเม็ดเงินสะพัด แต่กลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณ คือหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติโครงการบางกลุ่มบางคนที่ต้องจับตามากกว่า”

ด้าน นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลนครลำปาง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วงเงิน 53 ล้านบาท ในงบประมาณส่วนนี้มีหลายโครงการ ที่ใช้สำหรับการพัฒนาสิ่งปลุกสร้าง เช่น โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง  9 ล้านบาท ปรับปรุงโคมและหลอดไฟส่องสว่างถนน และป้ายต่างๆ รวมถึงโครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เขตเมืองเก่าย่านถนนท่ามะโอ  รวมถึงการศึกษาโครงการแก้ปัญหาจราจรทั้งระบบ ซึ่งทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบปีงบประมาณ 2558 นี้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1001 ประจำวันที่ 24 - 30  ตุลาคม  2557)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์