วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.อรณิชา แซ่ตั้ง และ น.ส.ณัฐมน ถาเป็นบุญ


โรงเรียนมัธยมศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.อรณิชา แซ่ตั้ง และ น.ส.ณัฐมน ถาเป็นบุญ ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก ประจำปี 2558 โดยที่ น.ส.อรณิชา แซ่ตั้ง ได้รับสิทธิ์เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และ น.ส.ณัฐมน ถาเป็นบุญได้รับสิทธิ์เรียนในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1002 ประจำวันที่ 31  ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน  2557)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์