วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

มิวเซียมใกล้ฝัน 2 เดือนเดินหน้า ผช.รมต.เร่ง-กิตติภูมิเสร็จ59
ผู้ช่วยรัฐมนตรีติดตามมิวเซียมลำปาง เร่งประสาน สพร.อนุมัติงบดำเนินการสร้างนิทรรศการ คาดอีก 2 เดือนเดินหน้า รอบอร์ด สพร.ประชุม  ด้านกิตติภูมิลั่นจะพยายามให้สำเร็จในปี 59 ตามบันทึกข้อตกลง

หลังจากเมื่อช่วงเดือน พ.ค. 57 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปางได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 15 ล้านบาท มาทำการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศาลากลางหลังเก่า ซึ่งได้ใช้พื้นที่เป็นที่ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้เมืองลำปาง หรือมิวเซียมลำปาง  ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และปรับภูมิทัศน์ใกล้จะเสร็จแล้ว  แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการสร้างเรื่องราวภายในอาคารจำนวน 25 ล้านบาท ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประสานงานในเรื่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 58  ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  และคณะทำงาน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของ สพร. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง  เพื่อติดตามความคืบหน้า การดูสถานที่ก่อสร้างมิวเซียมลำปาง และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานร่วมดำเนินการถึงแนวทางการดำเนินการ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างบริเวณอาคารศาลากลางหลังเก่า ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า  ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีฯได้มาติดตามโครงการมิวเซียมลำปางที่ยังค้างคาอยู่ เพราะบันทึกข้อตกลงที่เทศบาลได้ทำไว้กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร. ไม่สามารถเดินต่อไปได้  จากกรณีที่ทางฝ่ายบริหารเทศบาลได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลฯ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เรื่องจึงได้ชะงักไป ขณะเดียวกันทางเทศบาลก็ได้ของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 15 ล้านบาท เข้ามาทำการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และจังหวัดได้สนับสนุนงบอีก 1.5 ล้านบาท มาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากทาง สพร.ยังไม่สามารถอนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท ที่จะนำมาจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ได้ เพราะต้องมีการประชุมผ่านบอร์ดคณะกรรมการก่อน ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีจึงได้มาสอบถามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งของมิวเซียมลำปาง เพื่อจะช่วยประสานงานกับทาง สพร.อีกทางหนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 25  ล้านบาทให้มาดำเนินการต่อ

นายกเทศมนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ทาง สพร.ยังได้รับเรื่องที่นายกเทศมนตรีได้ขอพิจารณางบประมาณสนับสนุนในปีต่อไป อีกประมาณ 70 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเราจะเร่งให้เกิดมิวเซียมลำปางอย่างเร็วที่สุดในปี 2559 ตามที่เทศบาลได้ทำข้อตกลงไว้

ด้าน น.ส.สนทะนี  ทาสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณ 25 ล้านบาทที่จะนำมาทำในส่วนของนิทรรศการภายในอาคาร ซึ่งทาง สพร.สนับสนุนมาให้ก็ยังคงอยู่ เพียงแต่ต้องรอทางบอร์ด สพร.ประชุมว่าจะรับมิวเซียมลำปางเข้าไปบริหารเองหรือไม่ คาดว่าไม่น่าจะเกิน 2 เดือนนี้  ส่วนงบประมาณที่จะนำมาปรับปรุงในด้านอื่นๆ ก็คงจะต้องมีการขอพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับ โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้เมืองลำปาง ได้มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เมื่อวันที่  15 มี.ค. 54  โดยมีนายอธิคม  สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนิมิต  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  นายราเมศ  พรหมเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  และศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัวโครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้เมืองลำปาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม อย่างเป็นทางการในวันดังกล่าว แต่การดำเนินการก็ติดขัดเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ผู้รับเหมาทิ้งงานจากปัญหาค่าแรงขึ้นราคา ทำให้การปรับปรุงอาคารต้องล่าช้าออกไป จากนั้นก็ติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการติดตั้งระบบปรับอาคารภายในอาคาร ที่ทางเทศบาลนครได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 5.8 ล้านบาท แต่ทางสภาฯไม่อนุมัติ เนื่องจากเคยอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 8.4 ล้านบาท  ทางจังหวัดจึงได้ทำเรื่องส่งมอบมิวเซียมลำปางให้ทาง สพร.เข้ามาดูแลเอง  ระหว่างนี้ก็ได้ของบประมาณเข้ามาปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รวม 4 ปี แล้วมิวเซียมลำปางยังคงหยุดนิ่ง  จนกระทั่งทางผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน และจะช่วยเหลือในการประสานงานกับทาง สพร.ดังกล่าว 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1012 ประจำวันที่ 16  - 22 มกราคม 2558)   


Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์