วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

‘พลังบริสุทธิ์’ ปักธงห้างฉัตร ไฟฟ้าอาทิตย์ ใหญ่สุดอาเซียน

           
สนพ. เยี่ยมชม เทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ EA ลำปาง เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง หนุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาศักยภาพทั้งเทคโนโลยีและการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต
           
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA พื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางพร้อมคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง โดยเข้าเยี่ยมชมรอบพื้นที่ฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล และระบบสายส่งไปยังสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ฟาร์มโซล่าเซลดังกล่าว
           
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า เผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างด้านพลังงาน และพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการจ้างงานให้กับคนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างกว้าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ ซึ่งเมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งโดยรวมย่อมส่งผลดีต่อสภาวะแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
           
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เผยว่า บริษัทฯ เริ่มสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของบริษัท ในปี 2555 ที่จังหวัดลพบุรี ขนาด 8 เมกะวัตต์ และใช้เป็นต้นแบบสำหรับการออกแบบโครงการส่วนที่เหลือ  ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวางแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้อย่างประสบความสำเร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ในเดือนธันวาคม 2556 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่ลำปาง ก็เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับ กฟผ.แล้ว โดยโครงการที่ลำปาง มีระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ (Sun Tracking) เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนาด 90 เมกะวัตต์ของบริษัทที่ลำปาง ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศด้วยพลังงานสะอาด
           
ส่วนแผนการลงทุนในปีนี้ บริษัทจะใช้งบลงทุน 1 หมื่น 8 พันล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม กำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดพิษณุโลก จะแล้วเสร็จในปลายปี (58) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หรือวินด์ฟาร์ม กำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จช่วงต้นปี 59 ทั้งนี้ระบุว่า บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2 พันล้านบาท โซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ และมีส่วนผลักดันรายได้รวมจากธุรกิจทั้งหมดได้แก่ ธุรกิจไบโอดีเซล โซลาร์ฟาร์ม และโรงไฟฟ้าพลังงานลม จากเดิม 7.6 พันล้านบาท เพิ่มเป็น 9 พันล้านบาท และยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มเติม แต่ก็ยังรอดูความชัดเจนนโยบายส่งเสริมของภาครัฐก่อน
           
สำหรับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) หรือ EA จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชื่อเดิมว่า บริษัท ซันเทคปาล์มออยล์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อปี 2551 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนมาเป็นลำดับ จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 373 ล้านบาท และยังประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ และพลังงานลมอีก 8 โครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2561 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 664 เมกะวัตต์ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ผู้สื่ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า
           
พื้นที่ตั้งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซล ที่ลำปาง 2,700ไร่  โดยในพื้นที่ มีแผงโซล่าเซล จำนวน 4 แสนแผง ซึ่งเป็นแผงโซล่าเซลระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ มีสถานีผลิตไฟฟ้า จำนวน  120 สถานี กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า รวม 90 เมกะวัตต์ ซึ่งติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามข้อสัญญากับ กฟผ. และจะไม่มีการขยายหรือเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่อีก นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ส่วนสำนักงาน และอาคารศูนย์ อาหาร บ้านพักรับรอง ทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความเถียรภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเข้มงวด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1023  
 ประจำวันที่ 3 - 9  เมษายน  2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์