วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แต่งดำระดมพลต้านโรงไฟฟ้าขยะ เดินสายแจกใบปลิวอันตรายสารพิษ


เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯบ่อแฮ้ว แสดงพลังต้านโรงไฟฟ้าขยะต่อเนื่อง เข้มให้ข้อมูลชาวบ้านถึงพิษภัยร้ายแรง ยังเรียกร้องขอคำสัญญาจากนายก อบต.ไม่สร้างในพื้นที่
           
เมื่อวันที่  3 มิ.. 58 เวลา 17.00 ชาวบ้านตำบลบ่อแฮ้วในนามเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ่อแฮ้ว ประมาณ 100 คน ได้สวมใส่เสื้อสีดำร่วมแสดงพลังคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ที่ตลาดคลองถมน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง โดยมีรถขยายเสียงและรถแห่ติดตั้งป้าย “พวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ(เตาเผาขยะ)” โดยมีแกนนำสับเปลี่ยนกันให้ข้อมูลถึงโทษร้ายแรงของการมีโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดสารไดออกซินที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดการสะสมของสารพิษทำให้เสียชีวิตได้ เพราะฉะนั้นชาวบ้านไม่ต้องการการเยียวยา แต่ต้องการไม่ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่  
           
นายวิทยา  วงศ์ชมพู หนึ่งในแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เป้าหมายที่ยืนยันมาโดยตลอดอย่างชัดเจนว่า เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ เราคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ตอนนี้เรารอเพียงคำสั­­าจาก นายก อบตว่าจะไม่สร้างหรือไม่สนับสนุนให้ใครก็ตามมาสร้างโรงขยะในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้วของเราเด็ดขาด ถ้าท่านจริงใจกับชาวบ้านจริงๆอย่างที่ท่านพูดมาตลอด เราขอคำสั­­ญญาจากท่าน
           
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 31 .. 58 ที่ผ่านมา ชาวบ้านในนามเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ได้รวมพลังจัดกิจกรรมเดินพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อชี้แจงทำความเข้า ใจและแจกเอกสารแผ่นพับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ที่บ้านเขลางค์ทอง ตลาดน้ำโท้ง บ้านน้ำโท้ง บ้านน้ำโท้งอุดมพร และบ้านฮ่องกอกมายังบ้านปงท่าขัว เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รู้เรื่องราวและข้อมูลของโรงไฟฟ้าขยะ และรวบรวมกลุ่มผู้ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะให้ออกมาแสดงพลังร่วมกัน ทำเพื่อลูกหลานของ ต.บ่อแฮ้ว
           
ทั้งนี้ เรื่องเดิมเนื่องมาจาก หลังจากที่นายก อบต.บ่อแฮ้ว ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านป่าเหียง หมู่ 1 .บ่อแฮ้ว ไปเมื่อวันที่  24 เม..58 ว่าจะไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่บ้านป่าเหียง แต่ปรากฏว่า ชาวบ้านพบว่ามีการออกหนังสือราชการลงนามโดยนายสถาพร วะเท นายก อบต.บ่อแฮ้ว ลงวันที่ 27 เม..58 เรื่องการพิจารณา ร่างแผนพัฒนาสามปี พ..2558-2560(เพิ่มเติมฉบับที่ 2  ซึ่งในร่างดังกล่าวได้บรรจุเรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ลงในยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 1,600 ล้านบาท ชาวบ้านจึงเกิดความคับข้องใจว่า เหตุใดทางนายก อบต.ได้นำโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีอีก ทั้งที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านแล้ว  จึงรวมตัวกันเดินทางไปยัง อบต.บ่อแฮ้ว เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในวันที่ 14 ..58  และเรียกร้องให้นายก อบต.ทำข้อตกลงร่วมกับชาวบ้านอีกครั้งว่าไม่ให้มีการสร้างในพื้นที่ ต.บ่อแฮ้วโดยเด็ดขาด ซึ่งชาวบ้านยังคงรอดูความจริงใจจากนายก อบต.บ่อแฮ้ว ว่าจะทำสัญญ­­ากับชาวบ้านหรือไม่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1031  วันที่  5 - 11 มิถุนายน 2558) 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์