วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฝันลำปางโลจิสติกส์เหนือผู้ว่าฯเสนอครม.


ผู้ว่าฯดันลำปางเป็นศูนย์โลจิสติกส์เหนือ เสนอเข้า ครม.พิจารณา นักลงทุนสเปนสนใจลงพื้นที่ตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านชมรมผู้ประกอบการขนส่ง จ.ลำปาง ขอมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต    

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า   เมื่อเดือน มิ.ย.58 ที่ผ่านมา จ.ลำปางได้เข้าร่วมประชุม ครม.ที่ จ.เชียงใหม่ และได้นำเสนอ เรื่องการเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบกที่ อ.เกาะคา  โดยได้ให้ทาง ม.เชียงใหม่ศึกษาไว้เบื้องต้น โดยมีพื้นที่ของกรมธนารักษ์อยู่ประมาณ 1,000 ไร่ เหมาะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งภาคเหนือตอนบน  ถ้าเข้าสู่อาเซียน เดินทางมาจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 อ.เชียงของ จะมาถึง อ.เกาะคาประมาณ 400 กิโลเมตร ซึ่งตามข้อตกลงหากเดินทางได้ 400 กิโลเมตรจะต้องหยุดพักรถ  เพราะฉะนั้นพื้นที่ อ.เกาะคา ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่ที่ใช้สต๊อกสินค้าต่างๆ  และพัฒนาให้เป็นจุดกระจายสินค้าได้    เพราะฉะนั้นทางจังหวัดได้นำนักลงทุนจากประเทศสเปน เป็นผู้ประกอบการนักลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูง สนามบิน มอเตอร์เวย์ ซึ่งมาติดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ไปดูสถานที่ และมีการสรุปเบื้องต้นว่าถ้าลำปางจะเป็นศูนย์กลางฯ จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน และการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ เข้ามาร่วม เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการลงทุน

ผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวอีกว่า  เรื่องสนามบิน ได้นำเสนอกรณีที่สนามบินลำปางลงได้แต่เครื่องบินเล็ก ส่วนระดับแอร์บัสยังไม่สามารถลงได้ เพราะระยะทางวิ่งของรันเวย์ไม่พอ มีแค่ 2,400 เมตร  หากจะให้แอร์บัสลงต้องมีรันเวย์ยาว 3,000 เมตรขึ้นได้ จึงได้ไปดูพื้นที่ในการขยายรันเวย์เพิ่มก็สามารถจะสร้างเข้าไปได้ในพื้นที่สำรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว การประสานงานเบื้องต้นกับบอร์ดการประปาทราบว่า ถ้าขยายรันเวย์เข้าไปประปายินดีที่จะสนับสนุน   นอกจากนั้นทางสนามบินและเอกชนได้ทำตัวเลขของผู้โดยสารที่จะเข้ามาในสนามบินนี้ เดิมเมื่อ 2 ปีก่อน ผู้โดยสารผ่านสนามบินไม่ถึง 2 แสนคน แต่จากการดูสถิติตั้งแต่เดือน ม.ค.58 ที่ผ่านมา  มีผู้โดยสารเกิน 2 แสนคนขึ้นไป จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่จะทำการขยายรันเวย์ได้ ได้ส่งเรื่องไปถึงอธิบดีกรมการบินพลเรือนแล้ว เชื่อว่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้  ประกอบกับอาคารผู้โดยสารก่อสร้างเสร็จแล้ว หากสนามบินเชียงใหม่เต็มก็จะสามารถให้เครื่องบินต่างประเทศบินมาลงที่สนามบินลำปางได้ เป็นการแก้ปัญหาความแออัดของสนามบินเชียงใหม่ได้ทางหนึ่ง   ส่วนสนามบินแห่งใหม่ ที่เคยสำรวจที่ดิน อ.ห้างฉัตร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ สปก. ก็ยังเหมาะสมที่จะสร้างสนามบินอยู่ จะให้ทางผังเมืองเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าหากจำเป็นต้องสร้างสนามบินแห่งใหม่ จ.ลำปางต้องเหมาะสมจริง และเกิดประโยชน์ 

นายธานินทร์ กล่าวว่า ภาคเอกชนผลักดันในเรื่องนี้อยู่แล้ว หากดูนโยบายการพัฒนาด้านการขนส่งของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น เรื่องรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ก็จะมีสถานีอยู่ที่ จ.ลำปาง  รวมทั้งถนนมอเตอร์เวย์ที่กรมทางหลวงให้บริษัทที่ปรึกษาเข้ามาสำรวจออกแบบ เฟสที่ผ่าน จ.ลำปาง ก็จะเริ่มจาก อ.เกาะคา ไปทาง อ.เมืองปาน อ.วังเหนือ เข้าสู่ จ.พะเยา และไปเชียงของ  เพราะฉะนั้นถ้าลำปางได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเรื่องคมนาคมขนส่งก็จะสอดรับนโยบายของรัฐบาล

ด้านชมรมผู้ประกอบการขนส่งลำปาง นำโดย นายอภิชาติ เทอดเทียนวงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดลำปาง และสมาชิกชมรมซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการประมาณ  10 ราย เช่น หจก.ศรีนิมิต ขนส่ง หจก.ลำปางอุดมสุขขนส่ง หจก.เกษมรุ่งเรือง ขนส่ง ทรัพย์รุ่งเรืองทรานต์สปอร์ต  อนันตราทรานสปอร์ต  อ.ทรานสปอร์ต เทพประดิษฐ์ขนส่ง หจก.รัศมีเรืองชัยขนส่ง และ ห.ส.ม.สุภาพขนส่ง  ร่วมกันเปิดเผยว่า ชมรมนี้เกิดขึ้นมาประมาณ  20 ปีมาแล้ว มีรถบรรทุกในเครือข่ายประมาณ 500 คัน ซึ่งในเรื่องการทำศูนย์โลจิสติกส์ขึ้นที่ลำปางทางชมรมฯพอทราบ แต่ไม่ทราบว่ารายละเอียดต่างๆคืออะไร สินค้าไปไหน มาจากไหน รูปแบบไหน สินค้าอะไร ดังนั้นในขณะนี้ทำให้ไม่สามารถตอบได้ว่าหลังจากที่ศูนย์โลจิสติกส์เกิดขึ้นมาแล้ว จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของพวกตนหรือไม่ หรือจะได้อะไรจากเรื่องนี้

“ที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจพวกเราได้รับผลกระทบมาก จำนวนเที่ยวในการขนส่งลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และสินค้าที่มาลำปางส่วนใหญ่เป็นของหนักแต่มูลค่าต่ำ ทำให้บางรายถึงต้องขายรถบรรทุกบางส่วนไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นจำนวนสินค้าที่รับจ้างบรรทุกยังลดปริมาณลง ในขณะที่รถมีจำนวนพอๆกับที่เคยมี ถ้าเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆอาจมีบางเจ้าต้องหยุดกิจการไปเลยก็ได้เพราะแบกรับภาระไม่ไหว” นายอภิชาติ กล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปยังผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบว่า ในฐานะผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำปาง ก็อยากจะมีส่วนร่วมในโครงการนี้บ้าง คงไม่ปล่อยให้คนที่อื่นมาเอาประโยชน์ไปหมด จนคนในพื้นที่เสียโอกาสไป ถ้าแบบนั้นคงไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้ประกอบการลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1036 วันที่ 10-16  กรกฏาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์