วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คนถนนบุญวาทย์หนุนสายเคเบิลลงดิน


ประชาชนสองฝั่งถนนบุญวาทย์หนุนสายเคเบิลลงดิน เผยอยากเห็นความปลอดภัยและเรียบร้อย เมื่อมีโอกาสดีก็ไม่ควรปล่อยไป กฟภ.ยันระบบใหม่มั่นคงกว่าเดิม ขณะที่ผู้ค้านมีเสียงส่วนน้อย โต้ไม่สำเร็จ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58 เวลา 13.30  น. เทศบาลนครลำปาง ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึง แยกถนนช้างเผือก หรือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์  โดยมีนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมกับนายสมชาย ศรีภูมิ หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประสานงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ  นายณรงค์ชัย ศรีขวัญเจริญ วิศวกร แผนกวิศวกรรมประสานงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า และนายจักรกฤษณ์ บุญประสม ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง  ร่วมให้ข้อมูลกับประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบ้านอยู่สองฝั่งถนนบุญวาทย์ และประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง ประมาณ 70 คน  ที่ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4  เทศบาลนครลำปาง

เบื้องต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงถึงวิธีการดำเนินงานว่าจะมีการขุดเปิดถนนและวางสายไฟ นายสมชาย ศรีภูมิ  หัวหน้าแผนกวิศวกรรม  กล่าวว่า กฟภ.ได้ส่งทีมงานมาสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ไปจนถึงหน้าสำนักงานที่ดิน เดิมถนนบุญวาทย์จะมีสายต่างๆอยู่ทั้งหมด 3 ส่วน  สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นส่วนที่จ่ายไฟให้หม้อแปลงเพื่อแปลงเป็นระบบแรงต่ำจ่ายเข้าบ้านเรือนประชาชน   สายไฟฟ้าแรงต่ำ มีการเดินสายตลอดแนวส่งให้ตามบ้านเรือน และสายระบบสื่อสาร เคเบิลทีวี ที่ใช้เสาไฟฟ้าร่วมด้วย  สภาพปัจจุบันของถนนเป็นตึกแถว เดิมการจ่ายไฟระบบโอเวอร์เฮดของ กฟภ.ตามแนวอาคารจะมีแนวสายอยู่ติดที่เมนชายคา  เมื่อทำเคเบิลใต้ดินจะต้องมีจุดเชื่อมจากระบบโอเวอร์เฮดเดิมลงมาใต้ดินที่จุดบ่อพักไฟแรงสูง จ่ายไฟมายังบ่อพักไฟแรงต่ำ และจะมีการจ่ายไฟแรงต่ำจากใต้ดินขึ้นไปสู่หม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ  หม้อแปลงจากเดิมที่อยู่แนวถนนจะไม่มีแล้ว แต่จะย้ายเข้าไปอยู่ตามซอยแยกต่างๆแทน โดยมีหม้อแปลง 9 เครื่อง สามารถรองรับโหลดไฟได้ 4,000 KVA รองรับการเติบโตของถนนบุญวาทย์ได้มาก

การวางแนวท่อระบบไฟฟ้าแรงสูงจะอยู่เยื้องมาทางฝั่งขวาของถนน การวางท่อเป็นการดันท่อเพื่อเลี่ยงการเปิดผิวจราจร มีการเปิดบ่อรับบ่อส่งเพื่อดันท่อจากปลายไปต้นทางระยะทาง 160 เมตร  จะมีการวางบ่อพักไฟฟ้าแรงสูง กว้าง 1.9 เมตร ลึก 2.9 เมตร  ใช้วิธีการหล่อบ่อพักนอกพื้นที่ และนำมาขุดเปิดถนนเพื่อวางบ่อพักให้เสร็จภายใน 1 วัน เพื่อไม่กระทบกับการจราจร   ส่วนการวางสายระบบแรงต่ำจะมีการขุดเปิดผิวจราจร ที่ไม่ใช้วิธีเหมือนระบบแรงสูง เนื่องจากไม่สามารถวางแนวท่อลึกได้ เพราะมีปัญหาเรื่องการนำกระแสของสาย หากลึกลงไปมากจะนำกระแสได้น้อย  ซึ่งระดับลึกต่ำสุดได้คือ 60 เซนติเมตรจากผิวจราจร  โดยมีการกรีดถนนกว้าง 60 เซนติเมตร ขุดเปิดวางท่อ จากนั้นจะมีการขุดเปิดวางบ่อแรงต่ำ เพื่อมีการแยกสายจ่ายให้ผู้ใช้ไฟตามอาคาร ขอยืนยันว่าระบบที่ออกแบบมั่นคงกว่าระบบเดิม หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กฟภ.กล่าว

ด้านผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามว่าทางเทศบาลมีแผนแม่บทหรือไม่ ว่าในระยะ 5 ปี 10 ปี จะทำอะไรบ้าง เรื่องนี้ควรมีแผนต่อเนื่อง ไม่ใช่เปลี่ยนนายกเทศมนตรีแล้วก็จะทำโครงการใหม่ทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง ในเรื่องนี้นายกิตติภูมิกล่าวว่า เชื่อว่าหากเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับประชาชนชน หากใครเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารก็จะต้องสานต่อโครงการต่อไป   

นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามถึงผลกระทบระหว่างการดำเนินการ ต้องใช้เวลาเท่าไร มีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบอย่างไร รวมทั้งสายสื่อสารจะดำเนินการอย่างไร  และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นหรือไม่  โดยทาง กฟภ. กล่าวว่า ผู้ใช้เดิมที่อยู่ก่อนแล้วไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม เนื่องจาก กฟภ.เป็นผู้เข้าไปเปลี่ยนระบบเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่กรณีที่มีผู้ขอใช้ไฟเพิ่มเติมหลังจากเปลี่ยนระบบแล้วจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบโอเวอร์เฮดเดิม ส่วนค่าไฟฟ้าก็คิดตามการใช้ไฟเดิม สำหรับเรื่องผลกระทบการก่อสร้างจะมีในส่วนของการเปิดถนน โดยจะมีการเปิดผิวถนนเป็นช่วง และจะมีการแจ้งแผนล่วงหน้าให้กับเจ้าของบ้านว่าจะดำเนินการกี่วัน เพื่อให้เตรียมตัว หากขุดเปิดผิวจราจรแล้วจะปิดให้ได้ในวันเดียวกันเลย เพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านการจราจร  ส่วนในเรื่องสายสื่อสาร ได้มีการแจ้งและประชุมร่วมกัน พร้อมกับแจ้งไปยังส่วนกลางแล้ว

นายกิตติภูมิ กล่าวว่า ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 9 เดือน ซึ่งแน่นอนว่าโครงการใหญ่จะต้องมีผลกระทบอยู่แล้ว แต่เราพยายามทำให้เกิดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการเห็นการพัฒนาของบ้านเมือง ต้องมีความอดทน ร่วมมือกัน และยอมรับผลที่ตามมา เพื่อการพัฒนาในอนาคต  เพราะหากไม่ทำก็จะเสียโอกาสไป ซึ่งเราจะมีการวางแผนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวัน            ขณะเดียวกันได้มีผู้แสดงความคิดเห็นต่างว่า ถนนสายบุญวาทย์ไม่ได้เป็นถนนที่มีรูปแบบอาคารเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมดั้งเดิม และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่บอกไว้ในเอกสารการประชาสัมพันธ์  ทุกวันนี้ช่วงสองทุ่มถนนบุญวาทย์ก็เงียบกันหมด เรื่องการลงทุนของ กฟภ.เป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องสำรวจตามข้อเท็จจริงที่ดีด้วย หากมีงบประมาณเยอะเอาไปแก้ปัญหาการบำรุงรักษาสายส่งดีกว่า ทำอย่างไรก็ได้เมื่อเวลาฝนตกให้ไฟไม่ดับ  และสนับสนุนให้มีการจัดระเบียบเรื่องป้ายต่างๆ ตาม พ.ร.บ.อาคาร ให้ทุกคนช่วยกันดูแลหน้าบ้านตัวเองจะได้เกิดความสวยงาม ถึงจะเอาสายไฟลงดินแต่หม้อแปลงก็ยังมีอยู่ นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวลำปางเพื่อมาดูว่าลำปางไม่มีสายไฟ

ขณะที่มีผู้โต้แย้งว่า เรื่องความสวยงามคงเป็นเรื่องรอง และประเด็นหลักคือความปลอดภัยของประชาชน เพราะปัจจุบันมีสายไฟพันกันอยู่จำนวนมากและอันตราย เชื่อว่าการนำสายไฟลงดินได้จะเกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางที่สายไฟผ่าน เทศบาลคงจะคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความสวยงาม

นายคงศักดิ์ อินทราชัย  โรงแรมเอเชียลำปาง กล่าวว่า  สนับสนุนให้มีการทำโครงการดังกล่าว ซึ่งเรื่องสวยงามคงเป็นเพียงส่วนประกอบ แต่เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ซึ่งระบบใหม่มีการขยายไฟเพิ่มเป็น 4,000 KVA   หากจะดูว่าถนนบุญวาทย์สำคัญหรือไม่ให้ดูถึงธนาคารที่ตั้งอยู่ถนนเส้นดังกล่าว รวมทั้งร้านทอง และตลาดสด  สนับสนุนนายกเทศมนตรีอย่างมากที่กล้าจะทำโครงการนี้

นางอรุณี รอดศัตรู  ผู้อาศัยอยู่ติดถนนบุญวาทย์ กล่าวว่า เมื่อทุกคนมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่าโครงการนี้มีประโยชน์ ก็ขอให้ ให้โอกาสกับคนทำงาน  ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปทุกวัน หากเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะยึดติดอยู่แต่เรื่องเก่า ถ้าจะเห็นลำปางเจริญแล้วไม่สนับสนุนไม่ได้ จะต้องสนับสนุนเต็มที่ แต่อยากให้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงนายกเทศมนตรี ทั้งระหว่างการดำเนินการ และหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ เพื่อแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย

ทั้งนี้  ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยอยู่สองฝั่งถนนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งหากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อทางเทศบาลโดยตรงได้ทางสายด่วน 1132  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทุกเรื่องราวจะส่งถึงนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารโดยตรง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1043 วันที่ 28 สิงหาคม -3 กันยายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์