วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ขอ 20ล้าน ทำมิวเซียมสภาฯรับรอง


กิตติภูมิของบเพิ่มเติมปี 58 ใช้ตกแต่งมิวเซียมลำปาง 20 กว่าล้าน  สภาฯเทศบาลรับหลักการเข้าขั้นตอนแปรญัตติ  ขณะที่เลขาสภาฯติง ฝ่ายบริหารส่งเรื่องเข้าพิจารณาช้า หากพิจารณาไม่ทันสิ้นเดือน ก.ย.งบอาจจะตกไปเป็นเงินสะสม  ยันพยายามเร่งให้เต็มที่
           
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58  เทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 พิจารณาในหลายญัตติเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  รวมทั้งพิจารณาญัตติการขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งฝ่ายบริหารได้เสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว สำหรับการปรับปรุงมิวเซียมลำปาง
           
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  งบดำเนินการเรื่องพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมลำปางต้องใช้เป็นจำนวนมาก ผลการเจรจาในเบื้องต้นหาข้อสรุปร่วมกันให้มิวเซียมขับเคลื่อนไปได้ โดยมีการแบ่งงานเป็น ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้น 2 ทางสถาบันการเรียนรู้ ได้อนุมัติงบประมาณให้ 25 ล้านบาท  มาจัดทำนิทรรศการถาวรชั้น เพียงอย่างเดียว   หลังจากที่ สบร.ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการพิพิธภภัณฑ์ลำปางไปแล้ว 15 ล้านบาท   ซึ่งเทศบาลมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับนิทรรศการถาวร  ส่วนที่ 2 ต้องเตรียมสถานที่สำหรับ บริเวณชั้น 1 และส่วนสุดท้ายคือการปรับปรุงอาคารด้านซ้ายและด้านขวา  เพื่อจัดทำนิทรรศการ ห้องเธียร์เตอร์เพื่อรองรับนิทรรศการที่จะเปิดขึ้นในเฟสที่ 2    ประกอบกับเทศบาลฯมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้นจากการจัดเก็บภาษีเงินได้ การนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมจึงมีเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น  โดยงบประมาณดังกล่าว ตั้งเป็นงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 ล้านบาท และแผนงานงบกลาง 4.09 แสนบาท  รวมเป็นเงิน 20.409 ล้านบาท
           
ที่ผ่านมาเคยขอจ่ายขาดเงินสะสมผ่านสภาฯ เพื่อขอใช้งบประมาณได้การดำเนินการปรับปรุงอาคารมิวเซียมลำปางมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งมีสภาชิกสภาฯได้แนะนำให้ตั้งขึ้นในรูปแบบของงบประจำ จึงได้ทำตามคำแนะนำ  และในเรื่องนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นจึงมีงบเพิ่มเข้ามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ขอใช้งบประมาณของเทศบาล  นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าว
           
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาฯ   กล่าวว่า ไม่ขัดข้องในโครงการนี้ เพราะได้ดำเนินการมาใกล้จะลุล่วงแล้ว เงิน 20 ล้านเป็นเงินมากพอสมควร สร้างอาคารหลังใหญ่ได้ เป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคน เมื่อมีหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขอรับไว้พิจารณาว่าเงิน 20 ล้านบาทมีรายการใดบ้าง เพราะอาจมีบางรายการที่ตั้งไว้สูงเกินไปหรือขาดอะไรไป  ขอให้ประชาชนเข้าใจในการพิจารณาของสภาฯ การสนับสนุนอะไรต้องอยู่ในรากฐานความถูกต้อง
           
นายสันติ เขียวอุไร  สมาชิกสภาฯ กล่าวว่า เงิน 20 ล้านบาทเป็นเงินจากการจัดเก็บภาษีของประชาชน ต้องใช้เงินในการพัฒนาบ้านเมือง และใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งอาจจะยังมีหลายโครงการที่ยังขาดตกบกพร่อง จึงต้องช่วยกันพิจารณาว่างบประมาณส่วนไหนควรจะปรับลดได้บ้าง เพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆ 
           
หลังการอภิปรายทางประธานสภาฯได้ขอมติจากที่ประชุม ซึ่งทางสมาชิกสภาฯมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในวาระที่ 1 ได้กำหนดให้มีการแปรญัตติวันที่ 17-18 ก.ย.58 และพิจารณาในวันที่ 19 ก.ย.58 เพื่อจะนำเข้าให้สภาฯพิจารณาต่อไป
           
ด้านนายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาฯ  กล่าวว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2558 ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอเข้ามา เป็นการยื่นเสนอมาแบบกระชั้นชิดมาก โดยทางฝ่ายบริหารยื่นเรื่องเข้ามาในวันที่ 11 ก.ย.58  จึงได้เรียกประชุมสภาในวันที่ 15 ก.ย. 58  ซึ่งได้เร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วเนื่องจากจะหมดปีงบประมาณในสิ้นเดือน ก.ย.นี้แล้ว เมื่อแปรญัตติแล้วก็ต้องนำเข้าสภาฯเพื่อให้สมาชิกสภาฯพิจารณา เมื่อผ่านร่างก็ต้องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว จากนั้นก็ต้องกลับมานำเข้าสภาฯอีกครั้ง เพื่อขอกันเงินไว้ใช้ในปีหน้า  ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 10 วันเท่านั้น ตามระยะเวลาของสมัยการประชุมสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดขยายให้ถึงวันที่ 30 ก.ย.58  ถ้าทำไม่ทันงบก้อนนี้ก็จะต้องตกไปเป็นเงินสะสม ทางฝ่ายบริหารก็จะต้องหางบประมาณใหม่มาอีก เพราะเงิน 20 ล้านนี้ก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้แล้ว หากจะขอจ่ายเงินสะสมก็ต้องพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การใช้เงินหรือไม่  ในส่วนของสภาฯพยายามเร่งรีบให้ที่สุดแล้ว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1046 วันที่ 18 - 24 กันยายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์