วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

4อำเภอปักธง สร้างนิคมใหญ่ ผู้ว่าฯทิ้งทวน-เอกชนเสนอนิคมฯกรีน


ผู้ว่าฯลำปางทิ้งทวน ประสานมือกับธนาคารธนชาตทำ MOU เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของ จ.ลำปาง สำรวจพื้นที่ใน 4 อำเภอสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ภาคเอกชนเสนอนิคมฯด้านการเกษตร ไม่มีผลกระทบเรื่องขยะอุตสาหกรรม รอเสนอผู้ว่าฯใหม่สานต่อ  หวังในอนาคตข้างหน้าลำปางจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าภาคเหนือตอนบน เพราะได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศ พร้อมขยายตัวของระบบโลจิสติกส์รองรับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
            
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558  ที่ห้องรับรองสำนักงานศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ดร.สุทัต จิตรมั่นคงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและการกระจายสินค้าภาคเหนือตอนบน ตามนโยบายของรัฐบาล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในหลักการที่จะร่วมมือกัน คือ จังหวัดลำปางรับเป็นผู้แนะนำในหลักการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับดำเนินการแก่เอกชนที่มีความประสงค์เข้ามาดำเนินกิจการในนิคมอตุสาหกรรมจังหวัดลำปาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและกฎหมายที่กำหนดไว้ ส่วนในด้านของธนาคารธนชาตในฐานะของสถาบันการเงินจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยจะอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อแก่เอกชนที่สนใจเข้ามาลงทุน โดยการพิจารณาและหลักเกณท์การให้สินเชื่อตามวาระที่เหมาะสม
           
หลังเสร็จสิ้นจากการทำบันทึกในข้อตกลงแล้ว นายธานนินทร์ สุภาแสน ผู้ว่ารชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.สุทัต จิตรมั่นคงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาต และดร.อัศวิน วัฒนาปราโมทย์ ประธานกลุ่มโพรแลคประเทศไทย ได้ร่วมกันชี้แจงว่า จังหวัดลำปางมีความได้เปรียบทั้งในด้านภูมิประเทศ และมีแนวโน้มในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการค้า การบริโภคและการรวมกลุ่มของกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นจังหวัดลำปางจึงถือว่าเป็นศูนย์กลาง เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ สามารถสนับสนุนกิจกรรมการค้า การผลิต ส่งออกและการบริโภคของกลุ่มประชากรในเขตภาคเหนือตอนบน ไปจนถึงการส่งออกต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการสนับสนุนนโยบายต่างๆ เช่น CBTASingle Window inspection เป็นต้น ซึ่งเป็นเส้นทางโครงข่ายผ่านโดยตรงของ North-South Economic Corridor (NSEC) เชื่อมโยงเศรษฐกิจส่วนกลางของประเทศและเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกับ สปป.ลาว เมียนมาร์ และ สป.จีน อีกด้วย

ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พาณิชย์จังหวัดฯ หอการค้า และอุตสาหกรรมจังหวัด กำลังเร่งสำรวจพื้นที่ ที่เหมาะสมสามารถพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยกัน อำเภอด้วยกัน คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร  ซึ่งทั้ง  4แห่งนี้สามารถที่จะรองรับการพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต่างก็มีความหวังว่า ในอนาคตไม่ไกลนี้จังหวัดลำปางจะได้เป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือตอนบนอย่างแน่นอน

ด้านนายชูฤทธิ์ อันนารา  ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมประชุมกับภาคเอกชน จ.ลำปาง ทั้งหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ให้ศึกษาข้อมูลและสำรวจพื้นที่เหมาะสมที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยให้เวลาเพียง 15 วัน จึงไม่ทันกำหนดเรื่องจึงตกไป แต่ทางผู้ว่าฯก็ได้มอบให้หอการค้าศึกษาข้อมูลต่อไป และได้รายงานให้ผู้ว่าฯทราบแล้ว ในเบื้องต้นทางภาคเอกชนได้เสนอให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมกรีน หรือนิคมอุตสาหกรรมการเกษตร  เนื่องจากไม่มีผลกระทบเรื่องมลภาวะและของเสียอันตรายต่างๆ ประกอบกับลำปางมีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก มีทั้งข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน สับปะรด ข้าวโพด ฯลฯ  หากเราเป็นนิคมอุตสาหกรรมกรีนแล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องส่งของให้ที่อื่น แต่จะเป็นศูนย์กลางเป็นจุดกระจายสินค้าแทน

สำหรับการทำ MOU ร่วมกับธนาคารธนชาตก็เป็นการร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งทางธนาคารมีความพร้อมที่จะสนับสนุนถ้าจะมีนิคมอุตสาหกรรมจริงๆ  แต่ในช่วงนี้มีการโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จึงต้องรอนำเสนอเรื่องนี้ให้ทางผู้ว่าฯท่านใหม่สานต่อ นำเสนอเรื่องนี้ให้กับทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกครั้ง ประธานหอการค้าลำปาง กล่าว.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1048 วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2558)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์