วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สถาบันคชบาลฯ คว้าแหล่งนันทนาการยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
กุลธิดา สืบหล้า...เรื่อง

           
สำหรับแวดวงท่องเที่ยว คงทราบกันแล้วถึงผลการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ที่เพิ่งประกาศผลเมื่อไม่กี่วันมานี้ และขอแสดงความยินดีกับสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จังหวัดลำปาง ที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งนันทนาการ (Hall of Fameมาให้คนลำปางได้ภาคภูมิใจ
           
Hall of Fame คือ รางวัลเกียรติยศ หมายถึง ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้รางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกัน ครั้ง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการท่องเที่ยว

โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุก ปี จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นเลิศในเรื่องของการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนความพร้อมของสินค้าการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้การท่องเที่ยวไทยเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน โดยในปัจจุบัน รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยถือเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพการท่องเที่ยวระดับโลก

รางวัลนี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่า รางวัลทัวริสซึมอวอร์ด หรือไม่ก็รางวัลกินรี เพราะรางวัลที่ได้เป็นรูปปั้นกินรี ออกแบบโดยศาสตราจารย์เมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 แบ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 ผลงาน รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว 44 ผลงาน รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 15 ผลงาน รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 19 ผลงาน และรางวัลประเภทรายการนำเที่ยว 18 ผลงาน แต่ด้วยพื้นที่อันจำกัด จึงขอนำเสนอเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น หากคุณผู้อ่านสนใจอยากทราบรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ที่ tourismawards.tourismthailand.org

รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว *เฉพาะภาคเหนือ*
รางวัลยอดเยี่ยม

องค์กรภาครัฐ เทศบาลเมืองน่าน (น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต) จังหวัดน่าน
รางวัลดีเด่น

องค์กรภาครัฐ เทศบาลนครเชียงใหม่ (เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง) จังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลเมืองตาก (งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง) จังหวัดตาก
องค์กรภาคเอกชน วัดศรีโคมคำ (หอวัฒนธรรมนิทัศน์) จังหวัดพะเยา / วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก

รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว *เฉพาะภาคเหนือ*

รางวัลยอดเยี่ยม

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งนันทนาการ : สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จังหวัดลำปาง (Hall of Fame)
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนคนรักษ์สุขภาพไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลดีเด่น

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ / คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แหล่งนันทนาการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ / Thai Elephant Home จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน / กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยตองก๊อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว *เฉพาะภาคเหนือ*

รางวัลยอดเยี่ยม

โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel) ห้องพักน้อยกว่า 80 ห้อง โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลดีเด่น

โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel) ห้องพักน้อยกว่า 80 ห้อง : โรงแรมเดอะ เลเจนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย / โรงแรมน่าน บูติก โฮเทล จังหวัดน่าน

รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ *เฉพาะภาคเหนือ*

รางวัลยอดเยี่ยม
รางวัลประเภทเดย์ สปา (Day Spaโอเอซิส สปาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลประเภทเดสติเนชัน สปา (Destination Spaเต๋า การ์เดน เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (Hall of Fame)
รางวัลประเภทโรงแรม รีสอร์ต สปา (Hotel Resort Spaปานวิมาน สปา (ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท) จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลดีเด่น
รางวัลประเภทเดย์ สปา (Day Spaระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ ออนเซ็น เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลประเภทสปาภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom Spaลานนาคำสปา จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว *เฉพาะภาคเหนือ*

รางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ : Chiangmai Green Bike & Paddle (บริษัทเชียงใหม่แอดเวนเจอร์ จำกัด) จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลดีเด่น
ประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ : Community Based Cultural Exchange and Volunteer Trip (ทัวร์เมิงไต) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภทรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ : Fly Fishing Project (เอ็น จี ริเวอร์ ไกด์) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1048 วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์