วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เปิดบ้านท่าสี สถานีท่องเที่ยว โชว์ภาพเขียนหมื่นปี


ได้ฤกษ์เปิดสถานีท่องเที่ยวบ้านท่าสี ชาวบ้านร่วมใจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอยผาก้าน โชว์ภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 12,000 ปี และถ้ำสวยงามอีก 8 แห่ง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง
   
ชาวชุมชนบ้านท่าสี  ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  ร่วมกันเปิดสถานีท่องเที่ยวบ้านท่าสี  หมู่ที่ 3  ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้แก่บุคคลภายนอกได้รู้จัก และเป็นการสร้างความยอมรับ ความร่วมมือ รวมถึง ความเชื่อมั่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคต ให้แก่คนในชุมชน  หลังจากที่ได้มีการจัดกิจกรรมหลายๆด้าน รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับทางภาครัฐและภาคเอกชน ไปเมื่อเดือน ก.ค.58 ที่ผ่านมา ชุมชนบ้านท่าสี จึงได้ฤกษ์เปิดหมู่บ้านให้เป็นสถานีท่องเที่ยวไป เมื่อวันที่ 14 ต.ค.58

นายชาญ เปียงสืบ ผู้ใหญ่บ้านท่าสี   เปิดเผยว่า สถานีท่องเที่ยวบ้านท่าสีแห่งนี้   เริ่มจากพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เมื่อปี 2553  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในการปลุกจิตสำนึกต่อการดูแลรักษาธรรมชาติ  เช่น กิจกรรมปลูกป่า  การทำแนวกันไฟ  สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านดง  ส่งเสริมให้มีการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ทำให้มีผู้สนใจเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมาก   โดยในพื้นที่บ้านท่าสีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ  ถ้ำวิมานเทวา  หรือถ้ำปล่องลม  เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม  ทางลงถ้ำเป็นแนวดิ่งค่อนข้างสูง  ปากทางเข้ามีลมพัดออกมาจากถ้ำตลอดเวลา  และยังมีภาพเขียนสีโบราณ  อายุกว่า  12,000  ปี  นอกจากนี้ยังมีถ้ำหินแตก  ถ้ำพระธุดงค์  ถ้ำกิ่วซาง   รวมทั้งมีแหล่งที่ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้โดยสะดวก  และยังมีบริการรถนำเที่ยวพร้อมจัดให้มีมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะ และให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ตลอดระยะเวลาการเดินทางอีกด้วย

“ที่ ต.บ้านดง ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น  เมื่อเห็นว่าในหมู่บ้านท่าสีมีศักยภาพหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น แหล่งโบราณคดีตั้งแต่ 6,000-12,000 ปี  และยังมีถ้ำที่สวยงามถึง 7-8 ถ้ำด้วยกัน  ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  อยากให้ทุกคนเห็นดอยผาก้านที่เป็นแหล่งดึงดูด เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ เมื่อเห็นดอยลูกนี้จะได้รู้ว่ามีของดีอยู่ตรงจุดนี้ อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วย” ผู้ใหญ่บ้านท่าสี  กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1051 วันที่ 23 -  29 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์