วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บาดาลยังพอใช้ หนุนช่วยเกษตร


ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลฯ เผยยังมีน้ำเพียงพอต่อประชาชน ทั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผลิตเพื่อบริโภค  พร้อมสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งแท็งก์เก็บน้ำระบบไฟฟ้าแห่งแรกของ จ.ลำปาง ที่บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร ช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 100 ไร่

นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า  สำนักฯรับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ลำปาง ลำพูน  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย   เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งปีนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนน้อย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีแผนงานและโครงการรองรับไว้อยู่แล้ว โดยผ่านโครงการ 5 โครงการ คือ แก้ปัญหาน้ำดื่มอุปโภคบริโภค โดยการจัดหาน้ำสะอาดให้กับโรงเรียน ได้มีการเจาะบ่อน้ำบาดาลสร้างประปาในโรงเรียน ติดตั้งระบบกรองน้ำ RO ให้กับโรงเรียนใน จ.ลำปาง จำนวน 8 แห่ง  , โครงการน้ำเพื่อการเกษตร มีแผนงานในเขตรับผิดชอบ 135 แห่ง ที่ จ.ลำปาง 18 แห่ง  โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบเทอร์บาย โดยให้เกษตรกรนำรถไถมาพ่วงกับเครื่องเทอร์บายดูดน้ำเข้าไปใช้ในการเกษตร , การแก้ปัญหาน้ำอุปโภค โดยการเจาะน้ำบาดาลเสริมให้เป็นแหล่งน้ำดิบให้กับประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีแผนงานใน จ.ลำปางอยู่ 30 แห่ง ส่วนครอบคุลมพื้นที่ทั้งหมดในเขต 273 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง ในพื้นที่ทั้งหมด 38 แห่ง 

“น้ำบาดาลเป็นสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือ จะไม่ได้รับผลกระทบมาก ก่อนที่จะลงไปเป็นน้ำบาดาลได้มีการซึมผ่านสู่ผิวดินไม่ใช่แค่ระยะเวลาสั้นๆ แต่สะสมมาหลายร้อยปี ดังนั้นชั้นน้ำที่ขุดเจาะเป็นชั้นลึกมาก 100 เมตรขึ้นไป จ.ลำปางโชคดีที่เป็นแอ่งเก็บกักน้ำได้ จึงยังมีน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดและเพียงพอใช้อยู่” ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลฯ กล่าว

กรณีปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน มีความขุ่นเป็นสีเหลือง  นายสุรัตน์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทางสภาพธรณีวิทยา บางพื้นที่อาจเกิดจากสนิมเหล็ก ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ ขอเพียงแค่มีแหล่งน้ำให้ใช้เพียงพอ ถ้าไม่มีแหล่งน้ำเลยจะน่าเป็นห่วงมากกว่า  สิ่งที่เป้าหมายของกรมฯ คือพยายามไปแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาเป็นหลัก ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับน้ำผิวดินด้วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ได้ทำการมอบแท็งก์น้ำสูง 20 เมตร ความจุ 3,000 ลิตร ให้กับหมู่บ้านวอแก้ว หมู่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร เพื่อช่วยเหลือทางการเกษตร

นายสุรัตน์ กล่าวว่า ที่บ้านวอแก้วเป็นตัวอย่างที่จะนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตร หากมีการรวมตัวกัน 10 รายขึ้นไปและมีพื้นที่ติดต่อกัน 100 ไร่ สามารถทำโครงการเข้ามาขอสนับสนุนได้ ทางสำนักฯจะติดตั้งประปาให้ มีบ่อบาดาล 2 บ่อ โดยใช้ระบบไฟฟ้าสูบน้ำขึ้นไว้บนหอถังและกระจายไปให้การเกษตร เน้นการใช้กับพืชที่ใช้น้ำน้อย ระยะเวลาสั้น  อาจจะไม่เหมาะกับการปลูกข้าว  ในปี 58 นี้ได้มอบให้กับทางหมู่บ้านวอแก้วเป็นแห่งแรกของ จ.ลำปาง เพื่อให้ทางกลุ่มชาวบ้านได้บริหารจัดการการใช้น้ำด้วยตัวเอง

นายอินจันทร์ ทันวิสัย  นายก อบต.วอแก้ว  กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และได้ขอความช่วยเหลือมยัง อบต. จึงได้แจ้งไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัด  เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกร  เนื่องจากเดิมได้มีการขุดตามห้วยแต่น้ำก็แห้งไป ต้องการให้มีน้ำใช้แบบถาวร จึงขอโครงการไปและเป็นโครงการแรกของ จ.ลำปาง  ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านวอแก้ว 45 ราย พื้นที่ประมาณ 100 ไร่  สิ่งที่เกษตรกรจะได้ประโยชน์คือ เมื่อมีถังเก็บแล้ว หากเกิดไฟดับ หรือท่อแตก ก็ยังสามารถจ่ายให้เกษตรกรได้ และประหยัดค่าไฟฟ้าจากการสูบน้ำโดยตรง   ส่วนการบริหารจัดการ จะมอบให้ทางเกษตรกรดูแลกันเอง โดยจะมีการตั้งกลุ่มเกษตรกร 45 ราย ที่หัวนาของแต่ละรายจะติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำไว้ ใครใช้ในปริมาณเท่าไรก็นำมาคิดเป็นค่าน้ำ อยู่ที่การตกลงกันว่าจะคิดราคาหน่วยละกี่บาท อาจจะคิดราคาถูกกว่าค่าน้ำประปาทั่วไป อยู่ที่การตกลงกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
           
 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1051 วันที่ 23 -  29 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์