วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บ้านแหงชักธงรบ ฟ้องศาลต้านเหมือง


ชาวบ้านแหง ประกาศสู้ตราบจนลมหายใจสุดท้าย ยื่นศาลปกครองเชียงใหม่ รมว.อุตสาหกรรมและพวก ขอเพิกถอนประทานบัตร เขียวเหลือง ให้คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ดำเนินการใดทั้งสิ้นในพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 58 ที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านหมู่ที่ 1,2และ7ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง จำนวนเกือบ 300 คน รวมตัวกันยื่นฟ้องขอให้มีการเพิกถอนประทานบัตรเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ของ บริษัท เขียวเหลือง จำกัด พร้อมกับยื่นฟ้องกำนันหมู่ที่ 2 ต.แหงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำปาง และ สำนักงานนโยบายและแผน จ.ลำปาง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ใบประทานบัตรเหมืองถ่านหินในครั้งนี้

น.ส.แววรินทร์ บัวเงิน ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า จากกรณีที่มีการขอประทานบัตรเหมืองถ่านหินลิกไนต์ในพื้นที่ ต.บ้านแหง ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง และได้รวมตัวกันเพื่อยื่นฟ้องขอเพิกถอนประทานบัตรเหมืองถ่านหิน กับบริษัท เขียวเหลือง จำกัด และดำเนินการฟ้องนายเจษฎา บัวเงิน กำนันหมู่ที่ 2 ต.บ้านแหง ที่เป็นผู้ชักชวนบริษัทดังกล่าวเข้ามาทำเหมืองในหมู่บ้าน รวมทั้งได้ยื่นฟ้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำปาง และ สำนักงานนโยบายและแผน จ.ลำปาง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ใบประทานบัตรเหมืองถ่านหินในครั้งนี้

เพื่อหาข้อเท็จจริงถึงการดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองถ่านหิน ว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในหมู่บ้าน และขอให้ศาลพิสูจน์หาข้อเท็จจริงถึงขั้นตอนการขออนุญาตในการทำเหมืองที่ไม่โปร่งใส โดยตั้งแต่ปี 2553 ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐแต่อย่างใด โดยการไปยื่นเรื่องคัดค้านในแต่ละครั้งชาวบ้านจะเป็นคนไปยื่นด้วยตนเองทุกครั้ง และได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านในตำบลเดียวกัน แต่ก็มีความเห็นแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย

โดยฝ่ายที่สนับสนุนเห็นด้วยว่าจะได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้น แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลว่า หากมีการทำเหมืองถ่านหินเกิดขึ้น ลำน้ำสาธารณะที่มีอยู่ก็จะถูกกลบทิ้งไป และชาวบ้านที่ใช้น้ำในการทำการเกษตรก็จะได้รับความเดือดร้อน

และที่ผ่านมานายเจษฎา กำนันตำบลบ้านแหง ได้มีการเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านถึงเรื่องการทำเหมืองลิกไนต์ในหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่นายเจษฎากลับไปบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการว่าไม่มีชาวบ้านคัดค้าน หลังจากนี้ก็คงต้องรอให้ศาลนัดไต่สวนคู่กรณีก่อน และในสัปดาห์หน้าจะขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล เพื่อดำเนินการกับบริษัทที่จะเข้ามาทำเหมืองในพื้นที่

สำหรับตำบลบ้านแหงมี 8 หมู่บ้าน พื้นที่ทำเหมืองถ่านหินจะอยู่ หมู่ที่ 1 2 และ 7 เนื้อที่ทั้งหมด 1,200 ไร่ และทางบริษัท เขียวเหลือง จำกัด ได้แบ่งการทำเหมืองออกเป็น 6 แปลง และที่ผ่านมาเนื้อที่แปลงที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรประมาณ 200 ไร่ ได้รับอนุญาตในการจัดทำเหมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1051 วันที่ 23 -  29 ตุลาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์