วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

'จรัญ' นั่งนายกฯต่อจำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

จรัญ นั่งนายก ทต.ห้างฉัตรต่อ  ผู้ว่าฯอนุมัติให้ทุเลาคำสั่งศาล จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ  หลังนำหลักฐานท้วง ศาลฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นคนละแนวทาง

จากกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาคดีอาญา คดีหมายเลขแดงที่ 110/2559 ระหว่างพนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ จำเลย เรื่องการทำผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วนทางความจริง    กกต.จังหวัดลำปางได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้เสนอความเห็นต่อ กกต.กลางว่าเห็นควรเพิกถอนผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ถูกร้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้อง  โดยศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 6,000 บาท  และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.59

เมื่อถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นเหตุให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องหาม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  เมื่อนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย

แต่เนื่องจากนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ได้นำหลักฐานใหม่ คือคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4247/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน แต่ยังคงสามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะสิ้นสุดคดี ซึ่งเป็นการวินิจฉัยคนละแนวทางกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว

โดยในวันที่  15 ก.พ. 59  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/5108   เรื่องการทุเลาการบังคับทางปกครอง ส่งมาถึงนายอำเภอห้างฉัตร ให้ทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองกรณีให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าการสอบสวนจะเป็นที่ยุติ  ดังนั้นนายจรัญ ยังคงดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรต่อไป  จนกว่าผลการสอบสวนคำวินิจฉัยจะแล้วเสร็จ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1068 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์