วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

ก้าวที่ 20 กับรางวัลที่ 7

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats
           
นเส้นทางของสื่อมืออาชีพ ที่ยืนหยัดความเป็นอิสระ และรักษาเส้นทางของการทำข่าวคุณภาพ ที่มุ่งต่อผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ในทางธุรกิจ ที่ขอเพียงให้ขายข่าวได้
           
จนถึงวันนี้ ท่ามกลางความยากลำบาก และการฝ่าฟันเพื่อประกาศอหังการ์ของความเป็นสื่อของคนลำปาง ลานนาโพสต์ได้ยืนยันหลักฐานความสำเร็จแล้วอย่างต่อเนื่อง บนเวทีสื่อระดับชาติ
           
เหมือนเพิ่งผ่านเทศกาลปีใหม่มาไม่นาน ตอนนี้ก็เข้าเดือนที่ 3ของ ปี 2559 แล้ว เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลานนาโพสต์ได้ฉลองชัยกับรางวัลดีเด่น ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น จากผลงานข่าวชุด สิทธิชุมชนคนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด และตามมาด้วยรางวัลที่ 2 ของปี 2559 ที่ลานนาโพสต์จะได้รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           
นับเป็นรางวัลที่ 7 ที่เราได้รับจากองค์กรระดับประเทศ
           
ก้าวสำคัญของลานนาโพสต์ จึงไม่เพียงการก้าวเดินมาจนถึงปีที่ 20 ด้วยความมั่นคงและปณิธานอันแรงกล้าของผู้ก่อตั้งในการทำสื่อมวลชนที่ดีเพื่อความภูมิใจของคนลำปางเท่านั้น หากแต่ลานนาโพสต์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หนังสือพิมพ์บ้านนอกฉบับเล็กๆฉบับนี้ก็มีคุณภาพมาตรฐานข่าวไม่แพ้สื่อส่วนกลาง นำความภาคภูมิใจด้วยความสำเร็จระดับชาติมาสู่คนลำปางถึง 7 รางวัล ในเวลา 5 ปี
           
กรกฎาคมปี 2556 หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ภาพและข่าว ลานนาโพสต์ ได้รับรางวัลบทนำดีเด่น ประจำปี 2555 เรื่อง แม่เมาะ “ฤาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” เป็นบทนำที่สะท้อนปัญหาความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของคนที่อยู่บริเวณแม่เมาะ เป็นบทนำอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศ คัดกรองโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
           
คนลำปางจำนวนมากได้แสดงความยินดีในความสำเร็จของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเสมือนเป็นสมบัติของพวกเขา เป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางทั้งระบบ ในขณะที่ “ลานนาโพสต์” ก็ได้สำนึกตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่นับวันจะทวีคูณมากขึ้นด้วยการอุปการะ ความไว้วางใจ 
           
วันที่ 5 มีนาคม 2557 ลานนาโพสต์ ได้มีโอกาสก้าวขึ้นเวทีรับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น “แม่วัง” สายน้ำแห่งชีวิต ส่วนอีกรางวัลเป็นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จากผลงานข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน
           
กรกฎาคมปี 2557 ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 และ ลานนาโพสต์ ได้รางวัลชมเชย จาก บทบรรณาธิการ เรื่อง ความหวังของลำน้ำวัง 
           
วันที่ 5 มีนาคม 2558 ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ ต่อเนื่องซึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย รางวัล และหนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จากผลงานข่าว มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม เคียงคู่กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จากผลงานข่าว พิษ "ขยะไฮเทค"
           
วันที่ 3 กรกฏคม 2558 ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2557 จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากบทนำเรื่อง สื่อท้องถิ่น บทบาทที่หายไป นับเป็นปีที่ ต่อเนื่องที่ลานนาโพสต์ได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลนี้อีกครั้ง
           
วันที่ 28 มกราคม 2559 ลานนาโพสต์ได้ก้าวขึ้นรับรางวัล อีกครั้งจากแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการค้นคว้าและดำเนินการป้องกันและยุติการทำร้ายสิทธิมนุษยชนและเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ จากผลงานข่าว “สิทธิชุมชน คนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด” เป็นข่าวที่ ลานนาโพสต์เฝ้าติดตามและนำเสนอข่าวมาตลอด 20 ปี
           
ล่าสุดวันที่ 5 มีนาคม 2559 กับรางวัลข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องที่ลานนาโพสต์ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการตัดสิน โดยในครั้งนี้ ลานนาโพสต์เป็นสื่อท้องถิ่นเพียงฉบับเดียวที่ส่งผลงานไปประกวดรางวัลนี้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก
           
รางวัลทั้งหมดที่ลานนาโพสต์ได้รับมานั้น หาใช่ชาวลานนาโพสต์ต้องการเพื่อประกาศศักดา หากแต่เราต้องการที่จะวัดความสามารถ เพื่อพัฒนาการทำหน้าที่สื่อมวลชน สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน สื่อที่คอยสอดส่องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงสื่อที่อาศัยวิชาชีพในการหาผลประโยชน์
           
ลานนาโพสต์ไม่อาจให้สัญญาได้ว่าเราจะทำหน้าที่สื่อได้ตลอดไป เพราะทุกวันนี้ปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สื่อถูกกลืน และหลายสื่อล้มหายตาย แต่ตราบใดที่ “ลานนาโพสต์” ยังยืนอยู่บนถนนสายสื่อสารมวลชนเราก็จะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด และไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพการทำงาน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1069  วันที่ 4 - 10  มีนาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์