วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้ค้ารวมพลัง ตั้งกลุ่มคลัสเตอร์ พัฒนาเซรามิก

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

เปิดตัวกลุ่มเซราคลัสเตอร์  “ธนโชติ” นั่งประธาน  ลั่นผนึกกำลังผู้ประกอบการรายย่อยสู่สากล
           
ผู้ประกอบการเซรามิก จ.ลำปาง ร่วมกับภาคเอกชน รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มลำปางเซรามิกคลัสเตอร์   หรือเซราคลัสเตอร์  โดยเลือกนายธนาโชติ วนาวัฒน์  นั่งในตำแหน่งประธาน   เพื่อเป็นการรวมพลังกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ให้แข่งขันในระดับประเทศได้  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการต่อรองด้านการตลาดให้เปิดกว้างมากขึ้น  ซึ่งการรวมตัวดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง
          
นายธนโชติ  วนาวัฒน์ ประธานกลุ่มเซราคลัสเตอร์ กล่าวว่า  เศรษฐกิจโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ  และการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ และคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของตลาด  แต่ขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยยังเป็นปัญหาที่สำคัญ  เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมในหลายสาขาลดลง   สาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์  ขาดความรู้ความเข้าใจการทำการค้ารูปแบบใหม่  และยังคงยึดถือแนวทางการประกอบธุรกิจแบบเก่า   ขาดความร่วมมือ ไม่มีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายพันธมิตร
            
การตั้งกลุ่มเซราคลัสเตอร์ขึ้น จึงเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   ซึ่งในกลุ่มเป้าหมายคือในทางตรง มีผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเซรามิก  ได้แก่ เหมืองแร่ดินขาว  โรงแต่งแร่ สีและเคมีภัณฑ์ พลังงาน อุปกรณ์ต่างๆ   ไปจนถึงผู้ผลิตเซรามิก  และบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง   ส่วนในทางอ้อม  คือแรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเซรามิก  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเซราคลัสเตอร์นี้  มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์  ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตในขณะที่ประสิทธิภาพและยอดขายเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังเป็นการคิดร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกลำปาง   โดยทุกกลุ่มเป้าหมายจะร่วมดำเนินการเชื่อมโยงผลักดันอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ให้เติบโตและเข้มแข็งสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันสู่ตลาดโลก  นายธนโชติ กล่าว
         
นายสุรพล ปลื้มใจ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคลำปาง  กล่าวว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี เป็นการตื่นตัวของผู้ประกอบการรายย่อย ที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและสู่ภูมิภาคหรือ AEC  เพราะหลังจากการรวมกลุ่มนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการต่อรองเจรจา หาตลาด และช่วยเหลือกัน  รวมถึงการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ และการขยายช่องทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้น  เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น  นอกจากนั้นถ้าสามารถเชื่อมกับกลุ่มอื่นได้ เช่นกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก และมีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วจะกลายเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก  

ทั้งนี้  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเซรามิก  และเล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย เรียนรู้ถึงแนวทาง ในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ  โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม โดยได้จัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์ ในจังหวัดลำปางขึ้นในชื่อว่า เซราคลัสเตอร์” หรือ ลำปางเซรามิคคลัสเตอร์”   และได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 23  มี.ค.59  ที่ผ่านมา ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  มาร่วมแสดงความยินดี  ร่วมกับตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และท้องถิ่นจำนวนมาก

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1073 วันที่ 1 - 7 เมษายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์