วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ระดมความเห็น พ.ร.บ.แร่ อุตฯดินขาวลุ้นต่อใบอนุญาต

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ระดมความเห็น เตรียมร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรแร่ และการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิกและเหมืองแร่ดินขาวลุ้นปลดล็อคต่อใบอนุญาตประทานบัตรอ้างมีผลต่อการวางแผนการผลิตและการตลาดในระยะยาว
           
จากการประชุมระดมความคิดเห็น “มุมมองการบริการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย”โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2559 ตามที่กรมทรัพยากรธรณีมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่ ภายใต้ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในประเทศไทยหลายประเด็น ซึ่งการสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่มีเหมืองแร่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ทดแทน ฉบับ พ.ศ.2510 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ ตามที่กระทรงอุตสาหกรรมได้เสนอปรับปรุง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 เข้าด้วยกันการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรเหมืองแร่ในลำปางร่วมรับฟัง เช่น สมาคมเหมืองแร่จังหวัดลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางผู้มีส่วนในการใช้แร่ดินขาวเป็นวัตถุดิบต้นน้ำในอุตสาหกรรมเซรามิก ตลอดจนภาคประชาสังคมที่สนใจในประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่
           
ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผย ว่า ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันหลายประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ ซึ่งในจังหวัดลำปางเองก็มีประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับประทานบัตรเหมืองแร่ดินขาวที่รอการอนุญาตประทานบัตรมานาน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเก็บค่าภาคหลวงแร่ หรือการอนุญาตประทานบัตรเหมืองลิกไนต์
           
“ลำปางเป็นพื้นที่ที่มีเหมืองแร่หลากหลาย ทั้งหินแร่ เหมืองลิกไนต์ เหมืองของบริษัทปูนซิเมนต์ และเหมืองดินขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งแต่ละส่วนก็มีข้อกำหนดกฎหมายที่ยังรอการแก้ไข เช่นการประทานบัตรเหมืองแร่ดินขาวที่รอกันมาหลายปีจนป่านนี้ยังไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เพราะติดระเบียบ ดังนั้นข้อไหนที่เป็นปัญหาก็รวบรวมข้อมูลไปพิจารณาเชื่อว่าในระยะ 2 ปีนี้น่าจะมีแผนและทางออกที่ชัดเจน” อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าว
           
ชัยณรงค์ จุมภู นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางกล่าวว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมเซรามิกให้ความสนใจในเรื่องนี้มากเนื่องจากแร่ดินขาวมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของลำปางมีมูลค่าการส่งออกปีละไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท และที่ผ่านมาทราบว่า อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดินขาวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ กังวลต่อปัญหาการต่อใบอนุญาตประทานบัตรเพื่อนำแร่ดินขาวขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเหมืองแร่จะมีความเกี่ยวเนื่องต่อทิศทางและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันในอนาคตด้วยเช่นกัน
           
ด้านแหล่งข่าว จากโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดินขาวในจังหวัดลำปาง ระบุว่า ขณะนี้โรงงานดินขาวส่วนใหญ่ยังทำเหมืองแร่นำดินขาวตามปกติ ซึ่งปริมาณเหมืองแร่ดินขาวในลำปาง บริเวณรอยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอแจ้ห่มยังมีปริมาณมากหลายร้อยล้านตัน แต่ข้อกังวลต่อปัญหาคือความไม่ชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการต่อใยอนุญาตประทานบัตร ซึ่งมีผลต่อการวางแผนการผลิตและการตลาดในระยะยาว
           
ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็มองว่าการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่มักติดกฎหมายและความล่าช้าจากปัญหาการเมือง บางส่วนมีความเหลื่อมล้ำเช่นบางพื้นที่ออกใบอนุญาตได้ทั้งที่มีข้อโต้แย้งด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ส่วนที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชนกลับต่อใบอนุญาตไม่ได้เป็นต้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1084 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์