วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เดินหน้าแล้ว สถานีขนส่งใหม่ ศูนย์รวมรถโดยสาร

จำนวนผู้เข้าชม http://www.hitwebcounter.com/

จังหวัดลำปางมีมติเห็นชอบก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่  เหตุสถานที่เดิมคับแคบ รถโดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดมีจำนวนมากขึ้น  ถ้าแห่งใหม่เกิดได้จะรวมรถโดยสารทั้งหมดไว้ที่เดียว

นายถาวร เหรียญตระกูลชัย  ขนส่งจังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า เดิมเทศบาลได้ของบประมาณไปยังกรมขนส่งทางบก เพื่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่จำนวน 250  ล้านบาท  ในตอนแรกทางเทศบาลได้ส่งเรื่องไปกรมขนส่งฯโดยตรง โดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะต้องส่งโครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปางก่อน  ว่าในที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร และเห็นควรให้ก่อสร้างหรือไม่ เพราะเหตุใด  ทางกรมขนส่งฯจึงได้ส่งเรื่องกลับมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพื่อนำเข้าที่ประชุมดังกล่าว
           
โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปาง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 ที่ผ่านมา โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน  เพื่อขอมติ ซึ่งผลการประชุมสรุปว่าคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้าง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากเมืองมีการขยายเติบโตขึ้น  ทำให้สถานีขนส่งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันคับแคบ ผู้โดยสารแออัด ประกอบกับรถยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการไม่มีที่จอด  จึงจำเป็นต้องก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ที่มีความกว้างขวางขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ  
           
จากนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดจะส่งรายงานการประชุมไปให้กรมขนส่งฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมขนส่งฯจะมีการออกประกาศทั่วไป เพื่อหาสถานที่ในการก่อสร้างว่าจะมีใครให้ใช้สถานที่หรือไม่ ซึ่งจะต้องขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ หรือที่ดินบริจาค เพราะกรมขนส่งฯไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน  
           
ขนส่งจังหวัด กล่าวว่า  ที่ตั้งของสถานีขนส่งปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ได้รับบริจาคจากนายพินิจ จันทรสุรินทร์  แต่ปัจจุบันรอบการเดินรถต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรถหมวด 3 ซึ่งเป็นรถโดยสารระหว่างจังหวัดมีการเพิ่มสายวิ่งขึ้นหลายสาย   ทั้งนี้ รถโดยสารจะแบ่งเป็น 4 หมวดคือ หมวด 1 รถวิ่งระหว่างอำเภอ  หมวด 2 รถวิ่งสายลำปาง-กรุงเทพฯ  หมวด 3 รถวิ่งระหว่างจังหวัด และหมวด 4 รถโดยสารเขียวเหลือง   ปัจจุบันรถหมวด 1 ที่วิ่งโดยสารระหว่างอำเภอจะต้องไปตั้งคิวรถอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ได้มารวมอยู่ที่สถานีขนส่ง เพราะสถานที่ไม่เพียงพอ หากสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่แล้ว รถทุกหมวดจะได้มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าสถานีขนส่งของ จ.ลำปางที่เสนอไปยังกรมขนส่งนั้นจะสร้างขนาดใด หากเป็นสถานีขนส่งชั้น 2 จะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ไร่  และชั้น 3 ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปางได้ผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปางแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 250 ล้านบาท จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ ณ พื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใกล้เคียงกับสถานีขนส่งผู้โดยสารปัจจุบัน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งเดิมจะเป็นศูนย์รวมของรถโดยสารประจำทาง ที่ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และระหว่างอำเภอภายในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาที่จอดรถในพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองไม่เพียงพอ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่จะเป็นศูนย์รวมของรถโดยสารประจำทาง ที่ให้บริการระหว่างจังหวัดและทั่วประเทศ 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1088 วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์