วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เมืองล้อมแรดพร้อม เชื่อมโยงค้าชายแดน

จำนวนผู้เข้าชม website counter

เทศบาลเมืองล้อมแรด  พร้อมสร้างโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าสองฝั่งชายแดน ตะวันออก-ตก เส้นทางคมนาคมเดินทางข้ามจังหวัดได้รอบทิศ อย่างน้อย 8 จังหวัด ไม่ต้องผ่านตัวเมืองลำปาง 
             
นายธณกร  ปกรณ์สกุล ประธานสภาฯเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง  กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้นำข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง และผู้นำชุมชนกว่า 60 คน เข้าศึกษาเรียนรู้และสัมมนาการวางแผนและปฏิบัติงานที่ ศูนย์ต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนบ้านผาปังอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่ทศวรรษ 2020
        
 จากการสัมมนาครั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองล้อมแรดแห่งนี้ ในภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 5 ข้อ จนสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนคือ  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ด้วยสถานที่ตั้งของ อ.เถิน ซึ่งเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ในตัวอำเภอ  อยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมได้รอบทิศทาง  เป็นประตูสู่จังหวัดลำปางและภาคเหนือ สามารถขนส่งสินค้า เชื่อมโยงไปยังทางฝั่งตะวันตกคือ จ.แม่ฮ่องสอน ติดชายแดนพม่า  ลำพูน เชียงใหม่(บางส่วน) แพร่ น่าน สุโขทัย และทางฝั่งตะวันออก จ. พิษณุโลกติดชายแดนลาว รวมถึง จ.ตาก โดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองลำปาง 
           
จากนั้นจะมีการสร้างตลาดรวมสินค้าทุกชนิดลักษณะคล้ายๆตลาดทุ่งเกวียนที่มีชื่อของจังหวัดลำปาง แต่จะทำให้มีขนาดใหญ่กว่า และเป็นตลาดพักสินค้าทุกอย่างที่สามารถทำได้ทั้งภาคเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดสำหรับกระจายไปตามจังหวัดที่กล่าวมา  และด้วยในพื้นที่มีแม่น้ำวังไหลผ่านตลอดปี แต่ขณะนี้พืชผักแทบทุกชนิดต้องนำเข้า ดังนั้นต่อไปจะมีการส่งเสริมการเพาะปลูก การเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อสามารถตอบสนองคนในชุมชนแบบพึ่งพาตนเองด้วย  นอกจากนั้นในด้านการท่องเที่ยว  จะมีการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างจริงจัง ทุกด้าน ซึ่งแผนงานทั้งหมดจะเป็นแผนแม่บทของชุมชนที่นี่ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายธณกร กล่าว.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1093 วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์