วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หวั่นนโยบายรัฐลวงตา ลดภาษีอาจไม่ช่วยโอทอปลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม free hits

ผู้ประกอบการโอทอปจับตานโยบายช๊อปโอทอปลดภาษี หลังรัฐให้ข่าวดีเดย์ สิงหาคมนี้แต่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐยังมึน หวั่นเป็นแค่โครงการสร้างบรรยากาศกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการรายเล็กไม่ได้ประโยชน์
           
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง มีมาตรการทางภาษี ให้ประชาชนมีสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น โดยจะสามารถซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ ใบกำกับภาษีต้องระบุรายการว่าเป็นสินค้า OTOP ซึ่ง มาตรการดังกล่าวรัฐบาลคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงาน วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากยิ่งขึ้น
           
ในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้ยังเป็นนโยบายจากคณะรัฐมนตรีที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนส่วนกลาง แต่ยังไม่มีหนังสือราชการกำหนดระเบียบหรือนโยบายอย่างเป็นทางการทั้งนี้มี ผู้ประกอบการโอทอปลำปางบางส่วนสอบถามเข้ามาถึงแนวทางระเบียบต่างๆซึ่งก็ต้องรอให้มีหนังสือประกาศจากราชการจึงจะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลได้
           
ทั้งนี้ในจังหวัดลำปางมีเพียงผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นโอทอปจากกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งมีนิติบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และคาดว่าจะมีผู้ประกอบการร่วมโครงการนี้น้อยมาก
           
ขณะนี้ ผู้ประกอบการโอทอป ที่มีสินค้าโอทอปตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป หลายรายให้ความเห็นตรงกันว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจที่เอื้อต่อโอกาสของ โอทอป แต่หากมองในแง่ของการเอื้อต่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษี ผู้ซื้อจะได้ประโยชน์มาก ส่วนผู้ประกอบการก็อาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าบางรายอาจจะไม่สนใจโครงการนนี้เพราะตามความจริงแล้ว มีผู้ประกอบการนิติบุคคลที่จดมูลค่าเพิ่มน้อยมากส่วน ผู้ซื้อประเภทบุคคลทั่วไปมักมียอดซื้อต่ำกว่า 15,000 บาท ยกเว้นผู้ซื้อที่เป็นธุรกิจด้วยกัน หรือเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกขนซึ่งได้รับสิทธิ์ทางภาษีอย่างอื่นอยู่แล้ว การนำใบเสร็จรับเงินจาก ร้านขายสินค้าโอทอปไปลดหย่อนภาษีอาจจะมีส่วนน้อยมาก
           
"โครงการนี้รัฐบาลให้ข่าวว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -31 สิงหาคม แต่ลองถามเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายโอทอป และฝ่ายสรรพกรยังไม่รู้รายละเอียดว่าจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไร ฟังดูแล้วเป็นเหมือนการสร้างบรรยากาศของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดูดี มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าโอทอปช่วยชาติ แต่เอาจริงแล้วทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ สุดท้ายก็ต้องเช็คกันที่ตัวเลขว่ายอดซื้อขายสินค้าโอทอปจากโครงการนี้เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับโครงการที่รัฐบาลจัดงานเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมจะขายมีโอกาสได้ขายสินค้าน่าเป็นการกระตุ้นยอดขายที่ดีกว่า การเอาส่วนลดภาษีมาจูงใจให้คนซื้อสินค้าเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ผู้ประกอบการโอทอปเองก็ให้ความสนใจแต่รัฐบาลควรจะมีรายละเอียดประกาศให้ชัดเจน ประชาชนทั่วไปก็ไม่รู้หลักเกณฑ์ว่าสามารถใช้สิทธิ์ซื้อของจากร้านโอทอป ไหนได้บ้าง หากกระชั้นชิดจนเกินไปโครงการนี้อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร" ผู้ประกอบการโอทอปในลำปางรายหนึ่งกล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1089  วันที่ 29 กรกฎาคม  - 4 สิงหาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์