วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ร้องศาลสังโมฆะมติสโมสรขรก.

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

สรุปผลสอบสวนสมาคมสโมสรข้าราชการฯ พบมีการะประชุมไม่ชอบ ผู้ว่าฯเซ็นคำสั่งส่งเรื่องให้อัยการส่งให้ศาลพิจารณายกเลิกมติที่ประชุม ขณะเดียวกันสัญญาก่อสร้างครบรอบ 1 ปีสิ้นเดือน ก.ย.นี้ แต่ผู้รับเหมายังไม่ได้เข้าดำเนินการใดๆ จะต้องรื้อถอนรั้วโดยรอบคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์

จากกรณีที่สมาคมสโมสรจังหวัดนครลำปาง ได้เปิดให้เอกชนเข้ามาเสนอแผนงานโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพัฒนาพื้นที่ของสมาคมฯให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ยื่นเสนอโครงการทั้ง 6 ราย ผู้ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท เดอะ สลีป จำกัด  และบริษัท เดอะ สลีป แอท สยาม จำกัด มีแผนงานก่อสร้างโรงแรมระดับ 4-5 ดาว  มูลค่าการดำเนินการไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

แต่เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่งเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของสมาคมฯ ไม่มีความโปร่งใส ไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยอ้างว่าไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอโครงการรายอื่นๆ จึงได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสโมสร ทั้ง 8 คน ต่อศาลจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 58  ข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด ได้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ พร้อมเรียกค่าเสียหาย  แต่ศาลได้ยกฟ้องคดีดังกล่าว
           
พร้อมทั้งได้ยื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ  โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา 1 ชุด เพื่อตรวจสอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว พบว่ามีมูลความผิดจริง ซึ่งในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ หากที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่เป็นประการใด อันไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มติที่ประชุมใหญ่นั้นน่าจะถือว่าชอบด้วยกฎหมายเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว
           
คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าการประชุมและมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมสโมสรจังหวัดนครลำปาง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 เป็นไปโดยขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงเห็นควรยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่สามัญครั้งดังกล่าว  กรณีการนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57 ฉบับดังกล่าวไปใช้อ้างเพื่อขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดที่นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลำปาง ได้จดทะเบียนให้ในวันที่ 22 ส.ค.57  จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา 137

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลำปาง เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงได้มอบให้ว่าที่ ร.ต.สิทธิรัตน์ ศรีธรธีระ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เป็นผู้ประสานงานขอให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว  พร้อมกับรายงานให้ผู้ร้องได้รับทราบด้วย  พร้อมกันนี้จังหวัดลำปางได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวระบุว่า การทำสัญญาระหว่างสมาคมสโมสรจังหวัดนครลำปาง กำหนดระยะเวลา 1 ปี หากไม่มีการดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญากันไปโดยปริยาย  ดังนั้นในวันที่ 30  ก.ย.59 นี้ ทางสมาคมฯ สามารถเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางโดยรอบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อไปได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1097 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์