วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

ติวเข้มงานแสดงสินค้า เพิ่มยอดขายธุรกิจ

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

ติวเข้มผู้ประกอบการ ผู้แทนรัฐ- เอกชนในสายงานจัดแสดงสินค้าภาคเหนือตอนบน1เรียนรู้วิธีการสร้างโอกาสทางตลาดจากงานแสดงสินค้า (Consumer fair) เป็นช่องทางพัฒนาเติบโต
           
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอบรมพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินค้าในหัวข้อ “ออกงานแสดงสินค้าอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจ” ระหว่างวันที่7-10กันยายน2559 โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SM Es)บริษัทรับจัดงาน(Event Organizer)และผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักการออกงานแสดงสินค้า วิธีการคัดเลือกงานที่เหมาะสมกับธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อออกงานแสดงสินค้าแบบ Consumer show รวมถึงการออกแบบบูธ การจัดวางสินค้าในบูธสำหรับงานแสดงสินค้าให้ดึงดูดลูกค้า และการจัดร้านเพื่อผลทางยอดขาย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการแสดงสินค้าไทย (Thailand Exhibition Association:TEA) นอกจากนี้ยังพาผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการแสดงสินค้าที่งาน SIMA ASEAN THAI LAND 2016 เมืองทองธานี ,โครงการ เอ เชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนท์ซึ่งเป็น แบบอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการตลาดรวมถึงการพัฒนาออกแบบตกแต่งสถานที่ของศูนย์การค้าริมแม่นํ้าในฐานะสถานที่จัดกิจกรรมในแบบพิเศษ ที่พัฒนาปรับปรุงจากท่าเรือจน เป็นย่านการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศึกษาดูงานเทคนิคสร้างความสำเร็จในการเพิ่มยอดขาย ดีไซน์รูปแบบสินค้าเทคนิคการขายของ IKEAและเทคนิคการสร้างแบรนด์ไทยไปทั่วโลกที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีคงส์พาวเวอร์KING POWER ดอนเมือง 
           
สานิท การุณยวนิช ผู้อำนวยการสมาคมการแสดงสินค้า หรือ TEA กล่าวว่า การออกงานแสดงจำหน่ายสินค้าถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นการนำสินค้าไปเปิดตัวให้ผู้ซื้อได้พบเห็นซื้อขายกันโดยตรงแทนที่จะรอให้ลูกค้ามาซื้อที่แหล่งผลิตหรือผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือรายที่ขาดประสบการณ์ออกงานก็อาจไม่ประสบความสำเร็จมากการออกงาน ดังนั้นการเลือกงานให้เหมาะสมกับสินค้าของตัวเอง เทคนิคการจัดหน้าร้านในงานแสนค้าต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบประวัติ ประสบการณ์ จนถึงรูปแบบและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงานซึ่งมีต่อการขายมีผลต่อจำนวนคนที่เข้าเที่ยวชมงานก็เป็นเรื่องสำคัญ จากการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการที่ออกงานแสดงสินค้าบ่อยๆพบว่า การออกงานช่วยสร้างยอดขายและเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ๆมากกว่าเท่าตัวของการขายหน้าร้านอขายจากช่องทางปกติ
           
ทัศพันธ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท ADDEXผู้รับเหมาโครงสร้างงานแสดงสินค้ารายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการหน่วยงานรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสงสินค้าต่างๆ ควรมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรของการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่รูปแบบของงาน โครงสร้างพื้นที่ ผังของงานจนถึงการไปประสานงานร่วมกับบริษัทรับเหมาจัดงาน เพื่อการเตรียมตัวที่ดีในการนำสินไปจำหน่ายให้เกิดยอดขายตรงกับเป้าหมาย 
           
วิชรา จิตศักดิ์ดานนท์ กรรมการบริหาร บ.ยูเนียนแพนเอกชิบิชั่น กล่าวว่า การเรียนรู้และพัฒนาในเรื่อง การออกบูธ เป็นปัจจัยในการประสบความสำเร็จในการค้าขายธุรกิจทุกขนาด ข้อดีของการออกบูธขายสินค้าในงานแสดงสินค้ามีระยะเวลาสั้น แต่มีโอกาสพบผู้ซื้อโดยตรง จึงต้องเลือกงาน สถานที่เลือกช่วงเวลา ดูว่าเจ้าภาพผู้จัดงาน ผู้รับเหมาจัดงานนั้นๆมีรูปแบบ ดึงคนเข้างานได้มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ออกงานมืออาชีพที่สามารถสร้างยอดขายในช่วงงานให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1095 วันที่ 9 - 15 กันยายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์