วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

‘สมคิด’ชูนโยบายเกษตร4.0 ดันเกษตรกรพัฒนาเป็น SMEs

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเอสเอ็มอีเกษตร ที่ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชจังหวัดลำปาง และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาชิกสภาเกษตรกรทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือร่วมงานจำนวนมาก และมีกลุ่มเกษตรกรร่วมออกร้านผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรมากมาย โดยงานนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรไทย
           
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกษตรกรในประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นการการพัฒนาตนเองจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้ประกอบการค้าขายสินค้าที่ตนผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือเพิ่มรายได้ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร แบบประชารัฐส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "การค้าการลงทุนและการเกษตรแบบครบวงจร" เช่นเดียวกับที่จัดขึ้นในงาน  "1 ตำบล 1 SMEs เกษตรภาคเหนือ"ครั้งนี้ 
           
ซึ่งเป็นนโยบายของการสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจโยรวมของประเทศ หากเกษตรกรสามารถพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งด้านการผลิตและการตลาดให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนตนเองเป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ภายใต้โมเดลเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 ที่ทันสมัย เกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการแปรรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ เป็นทางออกไปสู่ความยั่งยืน และการก้าวไปสู่การแข่งขันอย่างแข็งแกร่ง
           
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธกส.กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนเป็นทุนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจร โดยในระยะแรกมีเป้าหมายที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 ราย ในทุกตำบล เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. จนถึง18 ก.ย. มีเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 12,789 ราย วงเงินสินเชื่อแก่เกษตรกร กว่า 20,000 ล้านบาท เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือมีเกษตรกรลูกค้าเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,510 ราย รวมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อกว่า 3,442 ล้านบาท
           
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือ จัดเวทีเสวนาหัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จ SMEs เกษตรไทยโดยเกษตรกรผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จเช่น  กาแฟดอยช้างฟาร์มผึ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว และอีกหลายราย ให้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรกรอย่างไรให้สำเร็จอีกด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1098 วันที่  30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์