วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

SMEsเกษตรภาคเหนือเดินหน้า ลำปางดัน 18 โครงการ

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

วันที่ 10 ต.ค.2559 สภาเกษตรกรภาคเหนือบน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จับมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.ประชุมหารือเดินหน้าโครงการ สนับสนุนเกษตรกรตามนโยบาย 1 ตำบล 1 SME ณห้องประชุม ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง  โดยมีนายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ 1 ตำบล 1 SME นายสวงสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์ และผู้บริหารจาก ธกส. 8 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนจากสภาเกษตรกร และ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็น SME เกษตรเข้าร่วมประชุมมากกว่า 50 ราย
           
นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการ สภาเกษตรกรแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเริ่มต้นดำเนินตามนโยบาย 1 ตำบล 1 SME ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรที่รวมกันเป็นกลุ่ม ตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพตนเองจากแค่เป็นเกษตรกรที่ขายผลผลิตเกษตร ขยับฐานะขึ้นไปมีความสามารถในการแปรรูปผลผลิตของตนเองในกลุ่มให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถทำกำไรได้มากกว่าเดิม ซึ่ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้ นำเสนอโครงการต่างๆเข้ามาหารือร่วมกันมากกว่า 20 โครงการแปรรูปเกษตร บางโครงการสามารถพัฒนาได้ทันทีถ้ามีเงินทุน บงโครงการก็ ต้องทำความเข้าใจและชี้แนะให้กลับไปเตรียมความพร้อมอีกหลายด้าน ซึ่งทั้งหมดจะมี ธกส.เป็นพี่เลี้ยงด้านแผนธุรกิจ แนวทางการตลาด รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
           
"สิ่งที่ผมเห็นในครั้งนี้คือการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนากันอย่างเป็นรูปธรรมเกษตรกรเองก็อยากพัฒนาแต่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การตลาดต่างๆ ส่วนสถาบันการเงินก็ได้เข้าเกษตรกรในแง่มุมต่างๆของการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกัน มีโครงการเลี้ยงหมูที่แจ้ห่มลำปางที่ผมเห็นว่าเขามีการเลี้ยงหมู แต่ไม่มีตลาดของตัวเอง เขาก็คิดจะรวมกลุ่มกันทำโรงเชือดที่ถูกกฎหมายของตนเอง วางเครือข่ายตลาดกันเองในกลุ่ม นี่คือการคิดใหม่ที่สร้างความเข้มแข็ง"
           
นายศรีสะเกษสมาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางกล่าวว่า ขณะนี้ลำปางได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการแปรรูปเกษตร ไปสู่การเป็น SME แล้ว 18 กลุ่ม เพื่อขอรับการสนับสนุนวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบาทจนถึงไม่เกิน 5 ล้านบาท เช่นโครงการใช้พลังงานทางเลือกแปรรูปผลผลิตเกษตร โครงการแปรรูปไม้ไผ่เป็นภาชนะใส่อาหารแทนกล่องโฟม โครงการของกลุ่มผู้เลี้ยงวัวรวมตัวกันพัฒนาเตรียมพร้อมไปสู่การตลาด หรือโครงการพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกสัปปะรดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่เรียกว่า สัปปะรดน้ำผึ้ง ซึ่งได้ราคาขายปลีก ดีกว่าขายเข้าโรงงาน อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการเริ่มต้นเดินหน้าผลักดัน 1 ตำบล 1 SME ให้ต่อเนื่องมีตัวอย่างให้เป็นรูปธรรม

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1100  วันที่  14 -  20 ตุลาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์