วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

31อปท.ขานรับศูนย์ขยะ ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่จัดการดี

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

31 อปท.ขานรับเข้าทิ้งขยะที่ศูนย์กำจัดขยะ อบจ.ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตันละ 250 บาท  ท้องถิ่นระบุถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ก็ถือว่าเป็นการดีที่มีระบบกำจัดที่ถูกต้อง  ฝากดูแลรักษาเรื่องถนนหนทางที่เข้าไปยังศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง   นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง   นายประสงค์ แก้วบุญปัน ตัวแทนสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง ระหว่าง  นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม และหน่วยงานอื่น

หลังจากที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปนับจากเริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลำปางตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 22 ก.พ.50

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นแกนนำในการจัดตั้ง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ได้กำหนดอัตราค่าบริการรับกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 250 บาทต่อตัน ซึ่งได้มี อปท.และหน่วยงานอื่นประสงค์เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม จำนวน 31 แห่ง  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานอื่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน(ยกเว้นขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายและขยะกากอุตสาหกรรม) จาก อปท. รวม 31 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ และพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาลและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม และรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลำปาง
           
นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์  นายก อบต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  กล่าวว่า  เดิม อบต.บ้านดง ต้องนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ของบ้านห้วยคิง โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ระยะหลังเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากขยะเริ่มล้นคนในชุมชนไม่ต้องการให้มีขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ของตัวเอง  ประกอบกับศูนย์กำจัดขยะครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างและทดลองเครื่องเสร็จแล้ว  ทาง อบต.บ้านดงจึงเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการจัดการขยะ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ทาง อบต.ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน จากเดิมที่ค่าเก็บขยะรายเดือนๆละ 20 บาท  ก็จะมีการชั่งน้ำหนัก หากน้ำหนักเกินที่กำหนดไว้ต้องเก็บค่าขยะเพิ่มเป็น 60 บาท  ซึ่งชาวบ้านมีความเข้าใจอย่างดี  ส่วนระยะทางในการขนย้ายขยะเข้าไปที่ศูนย์กำจัดฯนั้น คิดว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะเดิมที่ไปบ้านห้วยคิงก็ระยะทางใกล้เคียงกัน
           
ด้านนายสถาพร วะเท  นายก อบต.บ่อแฮ้ว  กล่าวว่า  ที่ผ่านมา อบต.บ่อแฮ้ว ต้องทำขยะไปทิ้งในบ่อขยะของเอกชน ซึ่งเหมาจ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2.5 หมื่นบาท เนื่องจากไม่มีสถานที่ให้ทิ้ง เทศบาลและ อบต.เขต อ.เมือง จึงนำไปทิ้งที่บ่อแห่งนี้กันเกือบหมด  หลังจากที่ศูนย์กำจัดขยะของ อบจ.ลำปาง สร้างเสร็จ ก็เป็นการดีที่จะได้มีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ซึ่งราคาที่กำหนดไว้ตันละ 250 บาท ถือว่าไม่สูงถ้าเทียบกับจังหวัดอื่น และราคารวมต่อเดือนก็ไม่ต่างจากการทิ้งที่บ่อขยะของเอกชนมากนัก  แต่จะได้ประโยชน์มากกว่า คือมีการคัดแยกขยะ มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ขยะที่เหลือนำมาฝังกลบก็จะลดน้อยลง  ซึ่งทาง อบต.ได้ส่งขยะเข้ามาที่ศูนย์ฯ ได้หลายเดือนแล้ว เพื่อนำไปทำการทดลองระบบ หลังจากนี้คาดว่าคงจะเริ่มดำเนินการจ่ายค่ากำจัดขยะได้ในเดือนธันวาคมต่อไป
           
เช่นเดียวกับ นายสมศักดิ์ ตะนะเกต  นายก อบต.ทุ่งฝาย  กล่าวว่า  อบต.ทุ่งฝายมีขยะเฉลี่ยวันละ 50 ตัน เดือนหนึ่งมี 100 กว่าตัน  เดิมต้องนำไปทิ้งที่บ่อขยะของเอกชนเช่นกัน เหมาจ่ายรายเดือนอยู่ที่ 2 หมื่นกว่าบาท  การนำมาทิ้งที่ศูนย์ฯกำจัดของ อบจ.ลำปาง  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย อยู่ที่เดือนละ 3 หมื่นบาท แต่ได้มีการตั้งงบประมาณรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว  การเดินทางนำขยะไปทิ้งจาก ต.ทุ่งฝาย เดินทางไปยังศูนย์กำจัดขยะฯ มีทางลัดที่ไม่ต้องผ่านเส้นทางในเมืองได้  แต่อยากจะฝากให้ทาง อบจ.และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลเรื่องเส้นทางผ่านชุมชนก่อนไปถึงศูนย์กำจัดขยะฯ  ให้บำรุงรักษาให้ดี ถ้าเกิดปัญหาถนนเป็นหลุดเป็นบ่อขึ้นในภายหลัง ก็อาจจะทำให้มีปัญหากระทบกับชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1106  วันที่  25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์