วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลำปางขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยกับลานนาโพสต์ว่า ขณะนี้รัฐบาลโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย จัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดทั้งปี โดยสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในด้านต่างๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ต.ค.2559 ได้รับนโยบายผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ หรือ วีดีโอคอนเฟอเรนท์ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยมีเป้าหมาย 70,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่ง พระองค์ได้ทรงพระราชทานเป็นแนวทางให้ไว้ ให้ขยายงานไปให้ได้มากที่สุด
           
ในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ลำปางได้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 13 อำเภอ สำรวจว่ามีเกษตรกร รายใดที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือสนใจจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เบื้องต้นพบว่ามี 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว 357 ราย เกษตรกรที่มีความพร้อมจะทำ หรือเคยทำแล้ว ไม่สำเร็จต้องการรับการพัฒนาช่วยเหลือ เช่น มีพื้นที่เพาะปลูก มีบ่อน้ำสำหรับการเกษตร แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่างๆ จำนวน 486 ราย ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีพื้นที่ทำเกษตรแต่ยังแต่ไม่มีความรู้ จำนวน 108 ราย รวมทั้งสิ้น 951 ราย  ทั้งนี้เชื่อว่าอาจะมีเกษตรกรบางส่วนที่ตกสำรวจ หรือไม่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจครั้งนี้ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ เกษตรอำเภอใกล้บ้าน
           
อย่างไรก็ตามนายศักดิ์ชัย กล่าวว่าตามนโยบายดังกล่าว รัฐบาลจะมีงบประมาณมาสนับสนุนช่วยเหลือในสองกลุ่มหลังคือกลุ่ม ที่มีความพร้อมและต้องการรับความช่วยเหลือ พัฒนา และกลุ่มที่ยังไม่เคยทำแต่สนใจอยากจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้จะต้องสำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเกษตรกร ที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยละเอียดอีกครั้ง จากนั้นจัดลำดับของการใช้งบประมาณเข้าไปสนับสนุนให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจรากหญ้าอย่างเป็นรูปธรรม 
           
เกษตรกรที่ทำอยู่แล้ว ก็ จะได้มีโอกาสแบ่งปัน และมีส่วนร่วม หรือได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ส่วนรายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้ ต้องเน้นย้ำเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริงและสานต่อขยายผลไปยังเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเองในอนาคต โครงการนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ขยายพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯและแผ่ขยายแนวพระราชดำรัสให้เกิดคุณแก่แผ่นดินไปพร้อมกันทั้งประเทศ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1102 วันที่  28  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์