วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กฟผ.สะดุด ดีเอชไอเอ กำนันค้านร่วมผู้ใหญ่บ้าน ถกรอบใหม่ ม.ค.

จำนวนผู้เข้าชม website counter

กฟผ.แม่เมาะป่วน ต้องเลื่อนประชุมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EHIA) หลังกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ รวมตัวคัดค้านอ้างทำงานไม่โปร่งใส ด้านรองผู้ว่าฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมเครียดนานกว่า 2 ชั่วโมง สรุปต้องยอมเลื่อนการประชุม  ขณะเดียวกันผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงเหตุผลถึงกรณีเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 655 เมกะวัต  คาดประชุมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบใหม่ เป็นช่วงกลางเดือน ม.ค.60
           
หลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ  ได้ดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 บนพื้นที่ 63 ไร่ ติดกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 13  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีกำหนดการจ่ายไฟได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2562  

เมื่อวันที่ 26  พ.ย. 59 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ค.1) ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน 

ความเป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้ เนื่องจากเดิมโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7  ได้รับการอนุมัติการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมขาติ และสุขภาพ  หรือ EHIA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ 600 เมกะวัตถ์  แต่เนื่องจากได้มีการแก้ไขกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 655 เมกะวัตถ์ จึงได้มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA)ขึ้นใหม่

ขณะเดียวกันได้มี นายธรรมการ ชุมศรี  ส.อบจ.อ.แม่เมาะ  กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ นำโดยนายถนอม กุลพินิจมาลา  กำนัน ต.สบป้าด ตำแหน่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ  พร้อมด้วย นายสุนทร ใจแก้ว อดีตนายก อบต.สบป้าด   พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้รวมตัวกันตั้งเวทีปราศรัย บริเวณด้านหน้าประตูวิทยาลัยฯ  พร้อมติดป้ายว่าไม่เห็นด้วยกับการขยายกำลังการผลิตจาก 600 เป็น 655 เมกะวัตถ์  สิ้นเปลืองถ่านหิน ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์มาก ชีวิตของพี่น้องชาวแม่เมาะสำคัญกว่าเงิน    ทางนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าฯ จึงได้เชิญกลุ่มแกนนำเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง  นายอำเภอแม่เมาะ  นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  กฟผ.แม่เมาะ   พร้อมผู้บริหาร  และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม 

ทั้งนี้ ทางกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องการให้ยุติการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เนื่องจากยังไม่ชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบความเป็นมา ที่มาที่ไปว่าจัดประชุมเพราะเหตุใด จึงขอให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อน  โดยทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้รายงานไปยังผู้ว่าการ กฟผ. ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมต่างเคร่งเครียด  ในส่วนของห้องประชุมใหญ่นั้นก็ได้มีการเริ่มประชุมรับฟังความคิดเห็นกันไปแล้ว ก็ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากต้องรอคำตอบ  ซึ่งในห้องประชุมเล็กใช้เวลาในการประชุมเครียดนานถึง 2 ชั่วโมง  จนได้ข้อสรุปว่า ให้มีการเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก 2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ให้ทาง กฟผ.แม่เมาะ ประสานงานกับกลุ่มแกนนำเพื่อทำความเข้าใจกัน เรื่องจึงคลี่คลายด้วยดี

ต่อมาวันที่ 30 พ.ย.59  กฟผ.แม่เมาะได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 600 เมกะวัตต์ เป็น 655 เมกะวัตต์ พร้อมกับแจ้งความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7  โดยมีว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ  ว่าที่ ร.ต.ณรงศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมให้ข้อมูล  

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กล่าวว่า  โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  เดิมได้รับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กฟผ.ได้รับอนุมัติโครงการอยู่ที่ 600 เมกกะวัตต์  แต่เนื่องจากผลการคำนวณทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ได้โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต 655 เมกกะวัตต์  ซึ่งได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ทาง กฟผ.จึงพิจารณาในการเพิ่มกำลังการผลิต โดยตามกฎหมายต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อขอความเห็นไปยังคณะกรรมการผู้พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กรณีที่มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยออกมา อาจจะเนื่องมาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น ทาง กฟผ.ต้องขยายเวลาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกไป  โดยต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อน  รวมถึงข้อบกพร่องที่พบก็จะนำมาแก้ไขเช่นการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม อาจจะมีขาดตกบกพร่องไป เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไป กฟผ.แม่เมาะซึ่งอยู่ในพื้นที่จะเป็นผู้ดำเนินการเองให้ทั่วถึง รวมทั้งการส่งข้อมูลให้สื่อมวลชนเพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบว่าทาง กฟผ.จะดำเนินการอะไรบ้าง ให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจ  เรื่องต่างๆเหล่านี้ กฟผ.จะนำไปปรับปรุง 

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต  กล่าวอีกว่า จากที่มีกระแสจากเกณฑ์ชาวบ้าน หรือมีการจ่ายค่าจ้างให้มาเข้าร่วมประชุมนั้น ขอยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินอย่างแน่นอน ซึ่งชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุม จะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้ากับร่มเท่านั้น ในราคาไม่เกิน 150 บาท

การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดช่วงเวลาในเดือน ก.ย. 59 ถึง ก.ย. 60  และจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน พ.ย. 61  ในรอบใหม่นี้คาดว่าจะจัดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน ม.ค. 60  ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1107 วันที่  2 - 8  ธันวาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์