วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

2560 ทิศทางลานนาโพสต์

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

โรดแมป2560 ลานนาโพสต์ สู่มัลติมีเดีย
   
ก้าวสู่ปีที่ 21 สำหรับสื่อภายใต้ชื่อลานนาโพสต์นับเป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้อ่าน ผู้ฟัง รวมทั้งผู้ชมในอนาคต ในฐานะที่ลานนาโพสต์เป็นสื่ออิสระ ที่เป็นของทุกคน และกองบรรณาธิการลานนาโพสต์ อาสาที่จะทำสื่อนี้ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ อีกทั้งเป็นความภาคภูมิของ คนลำปางทั้งระบบ
  
เริ่มศักราชใหม่ของลานนาโพสต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของคนลำปาง ถึงเวลาที่จะต้องรายงานตัวต่อท่านผู้อ่านทั้งในจังหวัดลำปาง นอกจังหวัด กรุงเทพ และที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ผ่าน www.lannapost.net ในปีพุทธศักราช 2560 นี้ ลานนาโพสต์ยังคงให้น้ำหนักกับการเสนอข่าวแนวการเมือง การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข่าวแนวอาชญากรรมรองลงมา อย่างไรก็ตาม ปี 2560 จะเป็นหลักไมล์แรกที่ลานนาโพสต์ จะมุ่งไปสู่ความเป็นหนังสือพิมพ์ชุมชนหรือ community newspapers ชัดเจนจริงจังมากขึ้น

เริ่มศักราชใหม่ ของ “ลานนาโพสต์” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของคนลำปาง แต่พอเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ ถึงเวลาที่จะต้องรายงานตัวต่อท่านผู้อ่านทั้งในจังหวัดลำปาง นอกจังหวัด กรุงเทพ และที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ผ่าน www.lannapost.net ในปีพุทธศักราช 2560          นี้ ลานนาโพสต์ยังคงให้น้ำหนักกับการเสนอข่าวแนวการเมือง การบริหาร การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับข่าวแนวอาชญากรรมรองลงมา อย่างไรก็ตาม ปี 2560 จะเป็นหลักไมล์แรกที่ลานนาโพสต์ จะมุ่งไปสู่ความเป็นหนังสือพิมพ์ชุมชน หรือ Community Newspapers ชัดเจนจริงจังมากขึ้น นั่นหมายถึงการทำหน้าที่สะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เป็นหมาเฝ้าบ้านให้ท้องถิ่น รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ ต่อการทำหน้าที่ของผู้มีอำนาจ ข้าราชการของรัฐในท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังไม่แข็งแรงเพียงพอ ยังไม่มีการพัฒนาบุคลากร ไม่มีนโยบายบริหาร นโยบายข่าว และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังอิงอยู่กับระบบอุปถัมภ์ทั้งกับนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น ข้อนี้อาจเป็นความจริงอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ความจริงสำหรับลานนาโพสต์ ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ที่บนแผงหนังสือ ปรากฏชื่อหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยืนหยัดความเป็นสื่อเสรี ที่มีความเป็นอิสระ มีแนวทางในการนำเสนอข่าว มีเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยน แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแนวประชานิยมหลายฉบับ ที่มุ่งเสนอข่าวและภาพอาชญากรรม หรือข่าวที่มุ่งตอบสนองสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์  แต่ด้วยความเชื่อมั่นในจุดยืนและการเสนอข่าวเช่นนี้ ในที่สุดในห้วงระยะเวลาราว 5 ปีที่ผ่านมา เราก็ได้การตอบรับและยืนยันหลักฐานความสำเร็จจากในระดับหนึ่งจากองค์กรวิชาชีพสื่อระดับชาติ และระดับสากล ผ่านรางวัลต่างๆ

ก่อนหน้านั้นในปีที่ผ่านๆมา คือรางวัลบทนำดีเด่น ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รางวัลชมเชยข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวม 5 รางวัล และในปี 2559 ลานนาโพสต์ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประเภทสื่อท้องถิ่น ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากเรื่อง “ความตายที่แม่เมาะ” รางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่น ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จากผลงานข่าวชุด “สิทธิชุมชนคนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด” และรางวัลชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “พลังบริสุทธิ์ ชาวบ้านป่าเหียง ต้านโรงไฟฟ้าขยะ ปักธงหมู่บ้านปลอดพิษ” นอกจากนั้นในปี 2560 ผลงานข่าวชุดบ้านแหง ยังเข้ารอบสุดท้ายรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่นด้วย

ในส่วนของการบริหาร แม้ลานนาโพสต์จะมีลักษณะการดำเนินงานจากเจ้าของโดยตรง เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยทั่วไป แต่ก็มีการแยกแบ่งชัดเจนระหว่างฝ่ายกองบรรณาธิการ และฝ่ายจัดการ เพื่อยืนยันความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ และหากจะมีผู้สนับสนุนด้านโฆษณา ก็จะต้องเป็นด้วยความเชื่อถือในเนื้อหาของข่าวสาร ข้อมูล มิใช่ด้วยอิทธิพล ความเกรงใจ หรือด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม ไม่ว่าในรูปแบบใด ในเชิงการบริหาร ปี 2560 ยังเป็นปีที่ลานนาโพสต์เริ่มมองไปถึงอนาคตการขยายตัวแบบที่เรียกในทางวิชาการว่า Media Conqlomerate คือการกระจายการลงทุนจากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ  อีกทั้งสื่อเคเบิลทีวี ในรูปแบบของผู้ผลิต หรือ Content Provider

ปีพุทธศักราช 2560 ถึงแม้จะอยู่ในห้วงเวลาแห่งความถดถอยของเศรษฐกิจทุกด้าน โดยเฉพาะกิจการสื่อ สื่อหนังสือพิมพ์  เคเบิลทีวี  สื่อทีวีดิจิตอล แต่เป้าหมายสำคัญของลานนาโพสต์มิได้อยู่ที่กำไร – ขาดทุน เป็นสำคัญ แน่นอนการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอาจมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราจะไม่ละทิ้งแนวทางและเป้าหมายในเชิงอุดมการณ์ ที่จะเป็นสื่อชุมชน เป็นพื้นที่ให้กับคนเล็กคนน้อย เป็นสื่อที่มีความรับผิดชอบ และยืนหยัดมั่นคงในแนวทางนี้ตลอดไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1111 วันที่  6 - 12  มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์