วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

เคาะถนนเลียงเมือง สร้างวงแหวน6ปีเสร็จจำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

กผลึกรอบสุดท้าย สัมมนาทางเลี่ยงเมืองวงแหวนฝั่งตะวันออก 4 ช่องจราจร งบสร้าง 700 ล้าน ผอ.แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เผยหากไม่ติดปัญหาเรื่องการเวนที่คืน จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา 6 ปี

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60  ที่ห้องประชุม โรงแรมเวียงลคอร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทาง ทางเลี่ยงเมืองลำปาง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด

นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กล่าวว่า กรมทางหลวงได้มีแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่หนาแน่น และลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 11  โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้วกรมทางหลวงได้มีแผนที่จะทำถนนวงแหวน จึงได้จ้างวิศวกรทำการศึกษาออกแบบทางหลวงเส้นนี้ออกมา  ระยะเวลา 3 ปี ได้มีการพบปะประชาชน พูดคุยศึกษาแนวทางค่อนข้างละเอียดและรอบคอบที่สุด และครั้งนี้เป็นการพูดคุยครั้งสุดท้าย เพื่อตกผลึกความคิดเห็น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1  กล่าวว่า  ปัจจุบัน จ.ลำปางมีถนนเลี่ยงเมืองอยู่แต่ไม่สมบูรณ์ คือ ทางหลวงหมายเลข 127 ด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร  ทางหลวงมองเห็นศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองลำปาง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะต้องขยายเมืองออกไป ถ้าไม่ทำอะไรเลยอีก 5 ปี ข้างหน้าจะต้องประสบปัญหาการจราจรอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างที่ จ.เชียงใหม่ มีถนนวงแหวน 3 วง  วงที่ 3 มีถนน 4 ช่องจราจร อยู่ระหว่างดำเนินการไม่เกินปี 2563 นี้ และเชียงใหม่ก็ได้เริ่มศึกษาถนนวงแหวนวงที่ 4 ต่อไป  ซึ่ง จ.ลำปาง กำลังจะเริ่มถนนวงแหวนวงที่ 1 เท่านั้น 

ทางหลวงรับผิดชอบวงแหวนด้านตะวันออก เป็นถนน 4 เลน  ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ด้านทิศตะวันตกจะเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถ้านำเส้นทางทั้ง 3 ส่วนมาต่อกันเป็นวงกลม จะมีระยะทางรวมประมาณ 32 กิโลเมตร จะเป็นวงแหวนที่สมบูรณ์

นายเอกนรินทร์  กล่าวอีกว่า หลังจากสัมมนาครั้งสุดท้ายนี้ ก่อนที่จะดำเนินการจะมีการจัดทำรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งส่วนนี้จะแก้ไขอะไรได้ยากแล้ว   จากนี้จะนำรูปแบบการก่อสร้างเข้าสู่กระบวนการเวนคืนที่ดินต่อไป คาดว่าใช้เวลาเรื่องเวนคืนประมาณ 2 ปี  และขอสนับสนุนงบประมาณอีก 1 ปี   น่าจะใช้เวลา 6 ปีจากนี้วงแหวน จ.ลำปาง จะแล้วเสร็จสมบูรณ์  ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เริ่มของบประมาณตั้งแต่ตอนนี้ เพราะของลำปางเริ่มจากถนน 4  เลนเลย ไม่เหมือนที่เชียงใหม่วงแหวนที่ 3 เป็นถนน 2 เลน มาประมาณ 15 ปี เริ่มทำจะครบ 4 ช่องจราจรในอีก 3 ปีข้างหน้านี้  ซึ่งถนน 4 ช่องจราจร จะมีความปลอดภัยและมาตรฐานที่ดีกว่า  สำหรับงบประมาณประเมินไว้ 600-700 ล้านบาท ไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน อยู่ที่ค่าน้ำมันด้วยว่าจะขึ้นลงหรือไม่ ถ้าค่าน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงนั้น งบประมาณก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านบาท

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1113 วันที่  20 - 26 มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์